Yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Säpilä Flutantie, rakennuspaikan laajennus – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 6 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.2.2020 § 25 päättänyt ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta ja asettaa kaavaluonnoksen nähtäville. Kaavahankkeen tarkoituksena on päivittää kiinteistön 271-452-1-137 osalta rantaosayleiskaavan mitoitus ja merkinnät vastaamaan rakennuspaikan laajennusta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja kaavaluonnos aineistoineen on nähtävillä 14.2. – 16.3.2020 Kokemäen kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunki on kokouksessaan 2.12.2019 § 251 päättänyt käynnistää kaavahankkeen ja ilmoittaa kokouksessaan 13.1.2020 § 12 kaavoituksen vireilletulosta sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.
Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen suunnittelualueella. Osallitumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavahankkeen ajan.
Kaavaluonnos on nähtävillä 24.1. – 24.2.2020 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 4 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.6.2019 § 59 päättänyt ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualue kaavassa omakotitalojen alueeksi, jolla mahdollistetaan loma-asuntojen alueen muutos vakituiseen asumiseen.

Kaavaluonnos on ollut nähtävilla 24.6 – 28.6.2019 ja 29.7 – 23.8.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kaavan nähtävilläoloa on jatkettu 26.8. – 4.9.2019 asti. Kuulutus

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos 2 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 4 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavan tarkoituksena on siirtää suunnittelualueen pohjoisosaan osayleiskaavassa merkitty AO-rakennusoikeus Sahaluodon saaren lounaisrannalle ja vastaavasti osayleiskaavassa Sahaluodon saareen merkityt RA-rakennusoikeudet (2 kpl) suunnittelualueen pohjoisosaan Kokemäenjoella.

Ehdotusvaihe on ollut nähtävillä 5.2.-8.3.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus

Keskustan osayleiskaavahanke

Kokemäellä on vireillä keskustan osayleiskaavan laadinta. Arkeologinen inventointi on saatavissa ainoastaan paperiversiona yhdyskuntatoimistosta. Kuulutus
Kaavan ehdotus on ollut nähtävillä 13.10.-14.11.2016.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet yleiskaavat

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 9.3.2020 § 3.

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos Huittisten raja – Kolsin voimalaitos
Ketolan kylä, osa tiloista Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 12.9.2016 § 46 ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Vuonna 2010 sai lainvoiman kaksi mittavaa rantaosayleiskaavaa:

Kokemäenjoen rantaosayleiskaava välillä Huittisten raja-Kolsin voimalaitos, voimaantulo 15.3.2010

Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava, voimaantulo 8.7.2010