Yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Takajärven tuulivoimahankkeen osayleiskaava

Kuulutus (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Keskustan osayleiskaavahanke

Kokemäellä on vireillä keskustan osayleiskaavan laadinta. Arkeologinen inventointi on saatavissa ainoastaan paperiversiona yhdyskuntatoimistosta.
Kaavan ehdotus on ollut nähtävillä 13.10.-14.11.2016.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet yleiskaavat

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos 2 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 1.6.2020 § 25 ja kaava on lainvoimainen.

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 9.3.2020 § 3 ja kaava on lainvoimainen.

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 4 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 29.6.2020 § 32 ja kaava on lainvoimainen.

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 9.11.2020 § 48 ja kaava on lainvoimainen.

Säpilä Flutantie rakennuspaikan laajennus – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 6 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 1.6.2020 § 26 ja kaava on lainvoimainen.

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 7 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 5.2.2024 § 3 ja kaava on lainvoimainen.

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos Huittisten raja – Kolsin voimalaitos
Ketolan kylä, osa tiloista Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 12.9.2016 § 46 ja kaava on lainvoimainen.

Vuonna 2010 sai lainvoiman kaksi mittavaa rantaosayleiskaavaa:

Kokemäenjoen rantaosayleiskaava välillä Huittisten raja-Kolsin voimalaitos, voimaantulo 15.3.2010

Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava, voimaantulo 8.7.2010