Yleiskaavat

Yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.6.2019 § 60 päättänyt asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa asuinrakennuksen, hevostalli / autohalli rakennuksen ja maneesin rakentaminen.

Kaavaehdotus on nähtävillä 24.6 – 28.6.2019 ja 29.7 – 23.8.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 4 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 11.6.2019 § 59 päättänyt ilmoittaa kaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa suunnittelualue kaavassa omakotitalojen alueeksi, jolla mahdollistetaan loma-asuntojen alueen muutos vakituiseen asumiseen.

Kaavaluonnos on nähtävilla 24.6 – 28.6.2019 ja 29.7 – 23.8.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus

Keskustan osayleiskaavahanke

Kokemäellä on vireillä keskustan osayleiskaavan laadinta. Arkeologinen inventointi on saatavissa ainoastaan paperiversiona yhdyskuntatoimistosta. Kuulutus.
Kaavan ehdotus on ollut nähtävillä 13.10.-14.11.2016.

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos 2 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 22.1.2019 § 4 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavan tarkoituksena on siirtää suunnittelualueen pohjoisosaan osayleiskaavassa merkitty AO-rakennusoikeus Sahaluodon saaren lounaisrannalle ja vastaavasti osayleiskaavassa Sahaluodon saareen merkityt RA-rakennusoikeudet (2 kpl) suunnittelualueen pohjoisosaan Kokemäenjoella.

Ehdotusvaihe on nähtävillä 5.2.-8.3.2019 kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet yleiskaavat

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos Huittisten raja – Kolsin voimalaitos
Ketolan kylä, osa tiloista Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116
Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 12.9.2016 § 46 ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Vuonna 2010 sai lainvoiman kaksi mittavaa rantaosayleiskaavaa:

Kokemäenjoen rantaosayleiskaava välillä Huittisten raja-Kolsin voimalaitos, voimaantulo 15.3.2010.

Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava, voimaantulo 8.7.2010