Yleiskaavat

Vireillä olevat yleiskaavat

Vitikkalanluoto, uusi rakennuspaikka – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 5 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen suunnittelualueella Vitikkalanluodossa.
Kokemäen kaupungin hallitus on kokouksessaan 24.8.2020 § 179 päättänyt asettaa rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotuksena (Maankäyttö- ja rakennuslaki 65 § ja maankäyttö- ja rakennusasetus 19 §) nähtäville 27.8.-25.9.2020.
Aineistoon voi tutustua kaupungin teknisessä toimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla. Kuulutus

Keskustan osayleiskaavahanke

Kokemäellä on vireillä keskustan osayleiskaavan laadinta. Arkeologinen inventointi on saatavissa ainoastaan paperiversiona yhdyskuntatoimistosta.
Kaavan ehdotus on ollut nähtävillä 13.10.-14.11.2016.

Hyväksytyt ja lainvoiman saaneet yleiskaavat

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos 2 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 1.6.2020 § 25 ja kaava on lainvoimainen.

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 3 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 9.3.2020 § 3 ja kaava on lainvoimainen.

Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 4 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 29.6.2020 § 32 ja kaava on lainvoimainen.

Säpilä Flutantie rakennuspaikan laajennus – Kokemäenjoen rantaosayleiskaavan muutos 6 Huittisten raja – Kolsin voimalaitos

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 1.6.2020 § 26 ja kaava on lainvoimainen.

Kokemäenjoen ranta-osayleiskaavan muutos Huittisten raja – Kolsin voimalaitos
Ketolan kylä, osa tiloista Aliketola RN:o 1:125 ja Yli-Ketola RN:o 1:116

Kokemäen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rantaosayleiskaavan muutoksen kokouksessaan 12.9.2016 § 46 ja kaava on lainvoimainen.
Kuulutus.

Vuonna 2010 sai lainvoiman kaksi mittavaa rantaosayleiskaavaa:

Kokemäenjoen rantaosayleiskaava välillä Huittisten raja-Kolsin voimalaitos, voimaantulo 15.3.2010

Kauvatsanjokivarren, Lievijärven ja Kuoppalanjoen osayleiskaava, voimaantulo 8.7.2010