Tällä lomakkeella voit lähettää aineiston hankintaehdotuksen kirjastolle.
Valitettavasti kaikkia hankintatoivomuksia ei voida täyttää.

Hankintaehdotus