Kokemäen kaupungin viestintä

Kaupungin hallintosäännön § mukaan kaupunginhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat. Elinvoimalautakunta vastaa kaupungin viestinnän organisoinnista ja kehittämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Toimielimet luovat edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Viestintäkanavat

Kokemäen kaupunki käyttää viestinnässään useita erilaisia kanavia. Pääasiallisia viestintäkanavia ovat:

  • kaupungin verkkosivut
  • sosiaalisen median kanavat Facebook, Instagram ja LinkedIn.
  • tiedotteet sekä tiedotus- ja asukastilaisuudet
  • paikallislehdet (viralliset ilmoitukset: Sydän-Satakunta)

Median yhteyshenkilö: hallintojohtaja, kaupunginjohtaja