Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Rakentaminen ja rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on lakisääteistä viranomaistoimintaa. Sen tehtävänä on valvoa rakentamista, rakennetun ympäristön kunnossapitoa ja hoitoa sekä tarjota yleistä rakentamisohjausta ja -neuvontaa.

Katselmus- ja neuvonta-ajat varataan rakennustarkastajalta, tavoitettavissa sovitusti.
Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus tilataan kaupungin mittaustoimesta kartoittajalta, puh. 040 488 6213.

Yhteystiedot

rakennustarkastaja
Lauri Heiskanen, puh. 040 488 6200
lauri.heiskanen(a)kokemaki.fi