Esiopetus

Esiopetus

Kokemäen kaupungin sivistysosasto järjestää perusopetuslain mukaista, maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille (vuotta ennen oppivelvollisuusikää). Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta annetaan Kokemäellä lukuvuonna 2018–2019 Lähteenmäen, Tulkkilan ja Tuomaalan kouluissa.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään myös kouluilla.