Esiopetus

Kokemäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointiosasto järjestää perusopetuslain mukaista, maksutonta esiopetusta kaikille 6-vuotiaille (vuotta ennen oppivelvollisuusikää). Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta järjestetään Kokemäen yhtenäiskoulun Tuomaalan toimipisteessä sekä osana varhaiskasvatusta  Kauvatsan päiväkotikoulussa ja Kokemäen yhtenäiskoulun Tulkkilan toimipisteen yhteydessä.

Esiopetusta täydentävää toimintaa järjestetään myös kouluilla.