Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Postiosoite: PL 27, 32801 Kokemäki

 

 

Henkilöstö

NimiNimikeOsasto
Ylikoski KariYmpäristöasiantuntija, maankäyttöasiat
  • Tekninen osasto
    • Ympäristönsuojelu
+358 44 747 5885

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvominen ja edistäminen kunnassa. Kunta voi antaa ympäristösuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia määräyksiä. Ympäristövalvonnan tehtäviä ovat mm. ympäristö- ja maa-aineslupien käsittely ja valvonta sekä ympäristönsuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittely.

Ohjeet ja määräykset

Kokemäen ympäristönsuojelumääräykset
Kokemäen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on hyväksynyt kaupunginvaltuusto 16.9.2019.
Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä
ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräysten liitekartat pohjavesialueista:
Pohjavesialuekartta Kuukinmaa_0210253
Pohjavesialuekartta Riitaniitunoja_0210252
Pohjavesialuekartta Koomankangas_Ilmiinjarvi_0227153
Pohjavesialuekartta Kynsikangas_0227103
Pohjavesialuekartta Häyhtiönmaa_0227151
Pohjavesialuekartta Kakkulainen_0227102
Pohjavesialuekartta Levonranta_0227105
Pohjavesialuekartta Raijala_0227152
Pohjavesialuekartta Säpilä_0227101
Pohjavesialuekartta Järilänvuori_0207951

Vihreän siirtymän ohjelma

Kuntalaisen ympäristöopas

Kokemäen ravirata ja ympäristössä sijaitsevat hevostallit sijaitsevat suurelta osin pohjavesialueella. Vedenlaadun turvaamiseksi on laadittu Kokemäen Vesihuolto Oy:n kanssa yhteistyössä ohjeistus tallitoiminnalle. Ohje tallitoiminnan hyvistä menettelytavoista pohjaveden ja ympäristön suojelemiseksi.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta.

Jätehuoltomääräykset

Kokemäki on mukana seudullisessa jätehuoltoyhteistyössä.  Lisätietoa löydät sivulta jätehuolto.

Hyödyllisiä linkkejä

Valtion ympäristöhallinto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Motiva energiansäästösivut
Vieraslaji-ilmoitukset