Koulukuljetukset

Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (harkinnanvarainen koulukuljetus).

Lisäksi Kokemäellä 0–2-luokan oppilas on oikeutettu talviaikaiseen kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli kolme kilometriä. Talviaikaisen kuljetuksen saa 1.11.–31.3. väliseksi ajaksi ja sitä pitää erikseen hakea.

Harkinnanvaraiset ja talviaikaiset kuljetukset haetaan lukuvuosittain keväällä. Ajankohdasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Koulukuljetusten hakemuslomake (pdf).

Toissijaisessa koulussa/toimipisteessä opiskelevalla oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen.

Oppilas (myös toissijaisen koulun oppilas) voi omakustanteisesti käyttää linja-autovuoroja sekä takseja edellyttäen, että taksissa on tilaa. Näissä tilanteissa huoltajan tulee ottaa yhteyttä suoraan koulukuljetuksia hoitaviin liikennöitsijöihin.

Koulukuljetusten järjestelyistä vastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh. 040 488 6143.

Kokemäellä noudatetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 19.3.2024 § 29 hyväksymiä koulukuljetuksia koskevia periaatteita: Kokemäen kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.4.2024 alkaen (pdf).

Koulukuljetusten aikataulut ja reitit (pdf) 29.10.2019 alkaen.