Koulukuljetukset

Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (harkinnanvarainen koulukuljetus).

Lisäksi Kokemäellä 0–2-luokan oppilas on oikeutettu talviaikaiseen kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli kolme kilometriä. Talviaikaisen kuljetuksen saa 1.11.–31.3. väliseksi ajaksi ja se pitää erikseen anoa.

Harkinnanvaraiset ja talviaikaiset kuljetukset haetaan lukuvuosittain keväällä. Ajankohdasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Koulukuljetusten hakemuslomake (pdf).

Toissijaisessa koulussa/toimipisteessä opiskelevalla oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen.

Koulukuljetusten järjestämisestä vastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh. 040 488 6143.

Kokemäellä noudatetaan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan 20.6.2023 § 52 hyväksymiä koulukuljetuksia koskevia periaatteita. Kokemäen kaupungin koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2023 alkaen (pdf).

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyi 19.3.2024 § 29 muutokset Kokemäen kaupungin koulukuljetuksia koskeviin periaatteisiin (pdf). Muutokset tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen.

Koulukuljetusten aikataulut ja reitit (pdf) 29.10.2019 alkaen.