Koulukuljetus

Koulukuljetukset

Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli viisi kilometriä. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen koulumatka muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi (harkinnanvarainen koulukuljetus).

Lisäksi Kokemäellä 0–2-luokan oppilas on oikeutettu talviaikaiseen kuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on yli kolme kilometriä. Talviaikaisen kuljetuksen saa 1.11.–31.3. väliseksi ajaksi ja se pitää erikseen anoa.

Harkinnanvaraiset ja talviaikaiset kuljetukset haetaan lukuvuosittain keväällä. Ajankohdasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kaupungin kotisivuilla. Hakemuslomakkeen voi tulostaa tästä.

Toissijaista koulua käyvällä oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen.

Koulukuljetusten järjestämisestä vastaa koulusihteeri Marika Viljanen, puh. 040 488 6143.

Kokemäellä noudatetaan kasvatus- ja opetuslautakunnan 26.1.2016 § 14 hyväksymiä koulukuljetusperiaatteita.

Koulukuljetusten aikataulut ja reitit 10.8.2017 alkaen.