Palkkatukityöllistäminen

TE-toimiston työnhakijan on mahdollista saada harkinnanvaraista palkkatukea työllistymisensä tukemiseksi. Ota yhteys TE-toimistoon ja selvitä mahdollisuutesi palkkatukeen.

Palkkatuettu työ voi olla:

 • Määräaikainen
 • Toistaiseksi voimassa oleva
 • Oppisopimuskoulutus
 • Kokoaikainen
 • Osa-aikainen

Työssä on noudatettava työehtosopimusta ja työnantajan maksettava sen mukaista palkkaa. Työnantaja voi olla yritys, säätiö, yhdistys tai kunta.

Työntekijälle
Työpaikkaa voit hakea itse työnantajilta ja kertoa mahdollisuudestasi saada palkkatukea TE-toimistolta. Palkkatukiasioissa sinua voi neuvoa työllisyyskoordinaattori.

Työnantajalle
Mahdollinen palkkatuki on 30 %, 40 % tai 50 % palkkakustannuksista.

Palkkatuen myöntämisen edellytykset

 • Työ- tai oppisopimussuhde ei voi alkaa ennen tuen myöntämistä.
 • Yrityksellä ei ole maksuhäiriöitä.
 • Palkkatuki ei saa heikentää muiden työntekijöiden asemaa tai etuuksia.
 • Yrityksissä ei ole viimeisen vuoden aikana ollut irtisanomisia, lomautuksia tai työajan lyhennyksiä samoista tai samanlaisista tehtävistä johon palkkatuelle palkattu työllistetty palkataan.
 • Palkkatuki voidaan myöntää, jos lomautuksen tai työajan lyhennykset ovat päättyneet ja irtisanotut ovat saaneet mahdollisuuden palata entiseen työhön.
 • Palkkatukea haetaan TE-toimistosta, joka päättää tuen maksusta.