Rakennetun ympäristön valvonta

Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

Rakennetun ympäristön valvonnasta vastaa ympäristölautakunta.

Rakennetun ympäristön hoidosta annetaan yleisiä määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Jatkuvan valvonnan asioita ovat esimerkiksi:
– luvaton rakentaminen
– luvaton käyttötarkoituksen muutos
– rappeutuneet rakennukset
– epäsiistit rakennusten ympäristöt
– luvaton puunkaato
– luvaton maisematyö (maantäyttö ja maankaivu)

Havaituista epäkohdista tulee tehdä ilmoitus tai toimenpidepyyntö rakennusvalvontaan.