Hallintosääntö ja muita säädöksiä

Kaupunki päättää hallintonsa järjestämisestä, jota varten kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön. Hallintosäännössä määrätään kaupungin eri viranomaisista, niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

Kaupungin hallinnossa on noudatettava hyväksytyn hallintosäännön määräyksiä. Hallintosääntö sitoo myös kaupunginvaltuustoa, joka ei voi poiketa säännöstä muuten kuin muuttamalla hallintosääntöä. Kaupunginvaltuusto ei esimerkiksi voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, jossa toimivalta on hallintosäännöllä siirretty kaupunginhallitukselle, lautakunnalle tai jaostolle.

Kokemäen kaupunginvaltuuston hyväksymä hallintosääntö ja muita säädöksiä

Kokemäen kaupungin hallintosääntö 1.4.2024

Konserniohje 1.7.2017

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.7.2014

Sisäisen valvonnan yleisohje 1.7.2014

Kokemäen kaupungin asiakirjoista perittävät maksut 28.2.2019