Jätevesien käsittely

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa, jota haetaan rakennustarkastajalta.

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus täytetään toimenpideluvan liitteeksi, kun rakennetaan uusi järjestelmä tai muutetaan vanhaa.

Rakennusvalvonta muistuttaa, että pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöistä sijaitsevien rakennusten jätevesijärjestelmän on täytettävä talousvesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen (157/2017) puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä.

Ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella jätevesijärjestelmä on kunnostettava, mikäli se ei täytä vaatimuksia, peruskorjauksen tai laajennuksen yhteydessä.

Ajankohtaista tietoa ja opastusta kiinteistöjen jätevesien käsittelyyn.

Vesihuoltolaki
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
Jätevesineuvontaa Satakunnassa, Pyhäjärvi-instituutti ja Satafood Kehittämisyhdistys ry.
Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje laaditaan viemäriverkon ulkopuolella sijaitsevasta kiinteistöstä.
Kiinteistön jätevesien käsittely
Mökkien jätevesiopas
Hakemus vapautuksesta viemäri- ja vesijohtoverkkoon liittymisestä.
Viemäri- ja vesijohtoverkon vapautushakemuksen täyttöohje.

Lupapiste (sähköinen lupahakemus)