Tee kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on suora keino kuntalaiselle päästä vaikuttamaan kunnan toimintaan. Aloiteoikeus perustuu kuntalain 23 §:ään. Kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Voit tehdä kuntalaisaloitteen oikeusministeriön ylläpitämällä sivulla kuntalaisaloite.fi, josta löydät myös lisätietoa aloitteeseen liittyen. Oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

Kuntalaisaloitteen voi myös postittaa tai lähettää sähköpostilla kirjaamoon:

Kokemäen kaupunki
Tulkkilantie 2, PL 27
32800 Kokemäki

kokemaki@kokemaki.fi

Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kaupungin toimintaan kuuluvaan asiaan aloitteella halutaan vaikuttaa. Aloitteen tulee sisältää aloitteentekijän nimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero ja toimipaikka ja vapaamuotoinen teksti.

Aloitteen eteneminen Kokemäellä

Kuntalaisaloitteen saavuttua Kokemäen kaupungin kirjaamoon se saa diaarinumeron, jonka avulla käsittelyvaiheita voi seurata. Tämän jälkeen aloite siirretään asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle valmisteltavaksi. Kuntalaisaloitteen käsittelyn valmistuttua aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimenpiteisiin aloite on johtanut.