Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Kaupunginhallituksen konsernijaosto vastaa mm. omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan.

Konsernijaoston jäseniä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat ja varajäseniä valtuustoryhmien varapuheenjohtajat.

Konsernijaoston esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 2017–2021

Puheenjohtaja
Juhani Grönroos

Varapuheenjohtaja
Ari Prinkkala

Jäsenet
Riikka Huhtanen
Mikko Laiho
Juhani Oksanen