Kaupunginjohtajan johtoryhmä

Kaupunginjohtajan johtoryhmä

Kaupunginjohtaja asettaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on kaupunginjohtajan apuna käsitellä kaupungin hallinnon ja toimintojen sekä kaupungin kehittämisen kannalta tärkeitä kysymyksiä. Johtoryhmä toimii kaupunginjohtajan tukena strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa ja kehittämistyössä.

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kaupunginjohtajan kutsusta, ja se voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita.

Johtoryhmän jäsenet

Nina Kivi, kaupunginjohtaja
Mikko Löfbacka, hallintojohtaja (kaupunginjohtajan sijainen), hallinto-osaston osastopäällikkö
Tauno Mäkinen, talousjohtaja
Katja Lehtonen, vs. perusturvajohtaja, perusturvaosaston osastopäällikkö
Leena Aalto-Setälä, sivistysjohtaja, sivistysosaston osastopäällikkö
Markus Virtanen, tekninen johtaja, teknisen osaston osastopäällikkö