Yksityisteiden avustusten hakeminen

Avustushakemukset ympärivuotiseen kunnossapitoon on toimitettava kaupungille huhtikuun loppuun mennessä.

Avustushakemukset perusparannushankkeisiin (seuraavalle vuodelle) on toimitettava kaupungille elokuun loppuun mennessä.

Valtion myöntämistä avustuksista perusparannushankkeisiin päättää ELY-keskus. Tutustu ELY-keskuksen sivuihin (avaa uuden linkin).

Kaupungin avustuksen myöntämisen perusteet

– yksityistielle on perustettu tiekunta
– vakituisen asutuksen pääsytietä on vähintään 300 m

Yksityisteiden avustusperusteet (pdf-tiedosto) 1.1.2019 alkaen kokonaisuudessan.

Hae avustusta Tiekuntarekisterin sivuilla (avaa uuden linkin)

Ohjeita yksityisteille

Vuoden 2019 alusta muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot maanmittauslaitokselle: https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/mitka-asiat-tiekunnan-ilmoitettava-rekisteriin sekä Väylävirastolle, ohjeet Väyläviraston sivuilla 

Tieliikennelain mukaan pysyvän liikennemerkin asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus. Kokemäen kaupungin ohjeet (pdf-tiedosto) suostumuksen hakemiseen.

Lisätietoja
Toimistosihteeri Armi Valli
puh. 040 488 6196