Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset ja ilmoitusvelvolliset toiminnot, joille tulee hakea lupa ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupamenettelyn tavoitteena on vähentää ja ehkäistä toiminnoista aiheutuvia haittoja.

Taksat

Ympäristö- ja maa-aineslupien sekä muiden lupien ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksut Kokemäen kaupungin taksojen mukaisesti.

Maa-aineslupa taksa
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan maksutaulukko