Luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Ympäristölainsäädännössä on määritelty luvanvaraiset ja ilmoitusvelvolliset toiminnot, joille tulee hakea lupa ympäristönsuojeluviranomaiselta. Lupamenettelyn tavoitteena on vähentää ja ehkäistä toiminnoista aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ohjeet ja määräykset

Taksat

Ympäristö- ja maa-aineslupien sekä muiden lupien ja ilmoitusten käsittelystä peritään maksut Kokemäen kaupungin taksojen mukaisesti.

Maa-aineslupa taksa
Ympäristöviranomaisen taksa
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan liite