Varhaiskasvatuksen e-Asiointi

Tervetuloa käyttämään Kokemäen varhaiskasvatuksen eAsiointi-palvelua!

Palvelun kautta voit asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta. Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.

Tietoa sähköisen palvelun sisällöstä

Sähköinen varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatushakemus tulee tehdä neljä kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Jos lapsen varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelun aloittamisesta, hakemus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen tarpeen alkamista. Vanhemmat voivat esittää toiveita lapselle halutusta varhaiskasvatusmuodosta ja -paikasta.

Lisätietoja tarvittaessa: varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Kannisto, puh. 040 488 6227

Varhaiskasvatuksen päätökset

Vanhemmat saavat tiedon lapsen varhaiskasvatuspaikasta ja asiakasmaksusta sähköisesti eAsiointiin, mikäli he ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa varhaiskasvatushakemuksessa ja antaneet luvan sen käyttöön. Vanhemmat saavat sähköpostiviestin saapuneesta päätöksestä. Muuten päätökset toimitetaan postitse.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat ilmoittavat varhaiskasvatusyksikköön lapsen hoitopäivät ja -ajat. Ne on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen seuraavan työvuorojakson alkamista maanantaihin klo 10 mennessä aina koko kolmen viikon jaksolle, jos mahdollista.

Hoitoaikojen ilmoitus lukkiutuu aina maanantaisin. Hoito- ja vapaapäiviä saa ja kannattaa ilmoittaa enemmänkin kuin viikon kerrallaan, vaikka koko toimikaudeksi.

Merkinnät sähköisessä ilmoittamisessa

Lapsen hoitopäivä → merkitse kellonaika
Lapsella ei hoitopäivää → valitse poissaolon syy (poissa tai sairas)
Lapsen ennalta tiedetty sairauspoissaolo → valitse poissaolon syy: sairaus

Jos hoitopäiviä on ostettu esim. 12, ainoastaan sovituille hoitopäiville kirjataan hoitoajat ja poissaolomerkinnät.
Kokemäellä ei käytetä muu poissaolo -merkintää.

Mikäli lapsi on poissa (sairaana tai muun syyn vuoksi), ja hoitoaikojen ilmoitus on lukittu, kasvatushenkilöstö kirjaa poissaolon.

Asiakasmaksulaskutus

Asiakasmaksulaskutus tapahtuu hoitosopimuksen perusteella. Hoitosopimuksen muutoksista tulee ilmoittaa vähintään viikkoa ennen seuraavan kalenterikuukauden alkua (hoitosopimuksen päivitys).

Mikäli hoitosopimuksen mukaiset varatut päivät ylittyvät, maksu tarkistetaan.

Rekisteriseloste Pro Consona (pdf)