Esiopetukseen ilmoittautuminen

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2013 syntyneet lapset aloittavat syksyllä 2019 esiopetuksen. Ilmoittautumisaika on 9.-16.1.2019.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

  • Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa ja huoltajalla on wilma- tunnukset, esiopetukseen ilmoittaudutaan osoitteessa https://wilma.kokemaki.fi/. Ilmoittautumislomake löytyy lomakkeet-palkista.
  • Jos lapsi ei ole varhaiskasvatuksessa tai huoltajalla ei ole wilma- tunnuksia, esiopetukseen ilmoittautumislomake toimitetaan huoltajalle.

Jos lapsi pyrkii oppilaaksi muuhun kuin hänelle osoitettuun oman alueen lähikouluun (toissijainen koulu), tulee koulun nimi merkitä sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä toissijainen koulu kohtaan.

Kouluun tutustuminen järjestetään kouluilla koulujen erikseen ilmoittamana ajankohtana.

Lisätiedot:

Esiopetus / Sari Mäkinen, puh. 040 488 6141

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus / Riitta Hanhilahti, puh. 040 488 6227

Koulukuljetukset / Marika Viljanen, puh. 040 488 6143