Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kesken lukuvuoden Kokemäelle siirtyvä esiopetuksen oppilas ilmoitetaan sähköisessä asiointipalvelussa esiopetukseen. Linkki eAsiointiin löytyy tältä sivulta.

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna (vuosi, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta) osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu Kokemäen varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa, eAsiointi (linkki). Samalla ilmoitetaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeesta. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tarkoittaa ennen varsinaista esiopetusta ja/tai sen jälkeen tapahtuvaa varhaiskasvatusta.

Lapsi ilmoitetaan lähikoulunsa esiopetukseen. Lähikoulu on lapsen kotia maantieteellisesti lähinnä sijaitseva koulu. Jos lapsi ilmoitetaan muuhun kuin lähikouluunsa (toissijainen koulu), hän ei ole oikeutettu lakisääteiseen koulukuljetukseen (koulumatka yli 5 km) eikä talviaikaiseen koulukuljetukseen (koulumatka yli 3 km, 0-2 –luokat). Huoltajan pitää hoitaa kaikki kuljetukset toissijaiseen kouluun itse.

Jos esiopetuksen oppilas käyttää varhaiskasvatuspalveluja, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta eikä vastaamaan koulukuljetuskustannuksista.

Lisätiedot:

Esiopetus / Sari Mäkinen, puh. 040 488 6141

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus / Riitta Hanhilahti, puh. 040 488 6227

Koulukuljetukset / Marika Viljanen, puh. 040 488 6143