Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna (vuosi, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta) osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu Kokemäen varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa, eAsiointi (linkki). Samalla ilmoitetaan esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeesta. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus tarkoittaa ennen varsinaista esiopetusta ja/tai sen jälkeen tapahtuvaa varhaiskasvatusta.

Lapsi ilmoitetaan lähikoulunsa/-toimipisteensä yhteydessä järjestettävään esiopetukseen. Lähikoulu/-toimipiste on lapsen kotia maantieteellisesti lähinnä sijaitseva koulu/toimipiste. Jos lapsi ilmoitetaan muuhun kuin lähikouluunsa/-toimipisteeseensä (toissijainen koulu), hän ei ole oikeutettu lakisääteiseen koulukuljetukseen (koulumatka yli 5 km) eikä talviaikaiseen koulukuljetukseen (koulumatka yli 3 km, 0-2 –luokat). Huoltajan pitää hoitaa kaikki kuljetukset toissijaiseen kouluun/toimipisteeseen itse.

Jos esiopetuksen oppilas käyttää varhaiskasvatuspalveluja, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta eikä vastaamaan koulukuljetuskustannuksista.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Kannisto, puh. 040 488 6227

Koulukuljetukset / Marika Viljanen, puh. 040 488 6143