Esiopetukseen ilmoittautuminen

Ohjeita ilmoittautumiseen: tiedote (pdf).

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna (vuosi, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta) osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään toimintaan ilmoittautuminen tapahtuu Kokemäen varhaiskasvatuksen sähköisessä asiointipalvelussa, eAsiointi (linkki). Esiopetusta täydentävä toiminta tarkoittaa ennen varsinaista esiopetusta ja/tai sen jälkeen tapahtuvaa toimintaa. Esiopetusta täydentäväksi toimintamuodoksi voi valita joko täydentävän varhaiskasvatuksen tai eskarikerhon, joka on avointa varhaiskasvatustoimintaa. Huoltaja tekee valinnan perheen tarpeiden mukaisesti. Esiopetusta täydentävä toiminta on maksullista.

Lapsi ilmoitetaan lähikoulunsa/-toimipisteensä yhteydessä järjestettävään esiopetukseen. Lähikoulu/-toimipiste on lapsen kotia maantieteellisesti lähinnä sijaitseva koulu/toimipiste. Jos lapsi ilmoitetaan muuhun kuin lähikouluunsa/-toimipisteeseensä (toissijainen koulu), hän ei ole oikeutettu lakisääteiseen koulukuljetukseen (koulumatka yli 5 km) eikä talviaikaiseen koulukuljetukseen (koulumatka yli 3 km, 0-2 –luokat). Huoltajan pitää hoitaa kaikki kuljetukset toissijaiseen kouluun/toimipisteeseen itse.

Esiopetusta järjestetään Kauvatsan päiväkotikoululla sekä Kokemäen yhtenäiskoulun Tulkkilan ja Tuomaalan toimipisteissä. Täydentävää varhaiskasvatusta toteutetaan Kokemäen päiväkoti Villa Vilinän Tulkkilan toimipisteen esiopetuksen yhteydessä sekä Kauvatsan päiväkotikoululla. Kokemäen yhtenäiskoulun Tuomaalan toimipisteen esiopetuksen yhteydessä toteutetaan avointa varhaiskasvatustoimintaa eskarikerhona.

Jos esiopetuksen oppilas käyttää varhaiskasvatuspalveluja, kaupunki ei ole velvollinen järjestämään koulukuljetusta eikä vastaamaan koulukuljetuskustannuksista.

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuspäällikkö Tarja Kannisto, puh. 040 488 6227

Koulukuljetukset / Marika Viljanen, puh. 040 488 6143