Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan tehtävänä on kaupungin elinvoimaisuuden, viestinnän sekä matkailun kehittäminen.  Lautakunta vastaa kaupunkimarkkinoinnista ja on mukana kehittämässä kaupungin elinkeinotoimintaa ja elinkeinopolitiikkaa. Lautakunnan vastuulle kuuluu kaupunkikulttuurin kehittäminen osana kaupungin vetovoimatekijöitä.

Elinvoimalautakunnassa on 11 jäsentä.

Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii hallintojohtaja ja sihteerinä hallinto- ja taloussuunnittelija.

Elinvoimalautakunta 2021–2025

Puheenjohtaja
Riikka Jalonen

Varapuheenjohtaja
Teija Ylinen

Jäsenet
Outi Aho
Aapo Kivenmaa
Ilkka Kosonen
Olli Leino
Elina Liinaharja
Tuula Nikula-Häkli
Hanna Savolainen
Petri Suutari
Juhani Vähä-Ruka