Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia niin kuntavaalien, valtiollisten vaalien kuin neuvoa-antavien kansanäänestystenkin järjestämisestä kaupungissa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Keskusvaalilautakunta 2017–2021

Puheenjohtaja
Hannu Nevala

Varapuheenjohtaja
Satu Jalonen

Jäsenet
Toni Isotalo
Olli Nurmi
Markku Ryömä