Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia niin kuntavaalien, valtiollisten vaalien kuin neuvoa-antavien kansanäänestystenkin järjestämisestä kaupungissa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Keskusvaalilautakunta 2021–2025

Puheenjohtaja
Satu Jalonen

Varapuheenjohtaja
Markku Ryömä

Jäsenet
Leena Nummikari
Olli Nurmi
Oili Rastas-Anttila