Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia niin kuntavaalien, valtiollisten vaalien kuin neuvoa-antavien kansanäänestystenkin järjestämisestä kaupungissa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta.

Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Keskusvaalilautakunta 2021–2025

Puheenjohtaja
Satu Jalonen

Varapuheenjohtaja
Markku Ryömä

Jäsenet
Olli Nurmi
Oili Rastas-Anttila
Marja Torkkeli