Tekninen toimisto

Tekninen toimisto

Käyntiosoite: Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Postiosoite: PL 27, 32801 Kokemäki
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kokemaki.fi

Tekninen johtaja
Markus Virtanen, puh. 040 488 6190

Toimistosihteeri
Armi Valli, puh. 040 488 6196

Teknisen toimen taksat

Katujen, teiden ja puistojen kunnossapito

Katu- ja puistomestari
Ilkka Välke, puh. 040 488 6195

Kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito

Rakennusinsinööri
Jari Ruponen, puh. 040 488 6191

Vesi- ja viemärilaitos

Toiminnasta huolehtii
Kokemäen Vesihuolto Oy, puh. 040 488 6203