Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kas­va­tustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kas­vua. Lisäksi aa­mu- ja iltapäivätoiminnan tulee edistää lasten hyvinvointia ja ta­sa-ar­voi­suut­ta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja li­sä­tä osal­li­suut­ta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee tarjota lapsille monipuoliset mah­dol­li­suu­det osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa le­po rau­hal­li­ses­sa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään so­vel­tu­van henkilön valvonnassa.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on maksullista. Sivistyslautakunta on vahvistanut hinnat 28.5.2019 § 18 seuraavasti:

– iltapäivätoiminnan tarve yli 10 pv / kk 120 €
– iltapäivätoiminnan tarve enintään 10 pv / kk 60 €
– aamutoiminnan tarve yli 10 pv /kk 40 € (sisältää aamupalan)
– aamutoiminnan tarve enintään 10 pv / kk 20 € (sisältää aamupalan)
– tilapäinen aamu- tai iltapäivätoiminta 8 € /päivä
– tilapäinen aamu- ja iltapäivätoiminta 10 € / päivä

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tammi–helmikuun aikana Wilmassa olevilla lomakkeilla. Wilman lomakkeella voi hakea aamu- ja  iltapäivätoimintaan myös kesken lukuvuoden. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sinisen ylävalikon Hakemukset ja päätökset –kohdasta, Hakemus aamutoimintaan – ja Hakemus iltapäivätoimintaan –lomakkeella. Huoltajien ja oppilaiden WILMA (linkki)

Jos huoltajalla ei ole mahdollista käyttää Wilman lomaketta, iltapäivätoimintaan voi hakea tällä sivulla olevalla tulostettavalla hakulomakkeella.

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta vastaa koulun rehtori.

Niille oppilaille, joilla on koulumatkaetu, ei järjestetä erikseen kuljetusta aamutoimintaan tai iltapäivätoiminnasta.

Iltapäivätoiminnan hakemuslomake (pdf)
Aamutoiminnan hakemuslomake (pdf)
Alennetun maksun hakemuslomake (pdf)
Aamu- ja iltapäivätoiminnan irtisanomislomake (pdf)

Kokemäen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä kesätoiminnan toimintasuunnitelma (pdf) (sivistys- ja hyvinvointilautakunta 19.4.2022 § 39).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan laskutus: puh. 040 488 6230.

Ryhmien puhelinnumerot:

NimiRyhmät
Iltapäivätoiminta (Lähteenmäen koulu)
  • Sivistysosasto
    • Lähteenmäen koulu
+358 40 488 6270
Iltapäivätoiminta (Tulkkilan koulu)
  • Sivistysosasto
    • Tulkkilan koulu
+358 40 488 6166
Iltapäivätoiminta (Tuomaalan koulu)
  • Sivistysosasto
    • Tuomaalan koulu
+358 40 488 6117