Vuorojen hakeminen

Tulkkila-salin, koulukeskuksen ala- ja yläsalin, Risten liikuntasalin ja Tuomaalan toimipisteen salivuorot myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan. Salivuorot sovitaan seurojen välisessä palaverissa keväisin.

Liikuntasalien ilta- ja viikonloppuvuoroja koskevat tiedustelut toimistosihteeriltä, puh 040 488 6173.

Kauvatsan päiväkotikoulun liikuntasalin käyttövuorot myöntää koulun rehtori.