Esi- ja perusopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyt

Perusopetuslain 21 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta. Kokemäellä yksi arvioinnin muoto on asiakastyytyväisyyttä kartoittavat kyselyt.

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2018

Keväällä 2018 tehtiin esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely esi- ja perusopetuksen toimivuudesta. Kyselyn 2018 tulokset (pdf).

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2014

Keväällä 2014 tehtiin esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely esi- ja perusopetuksen toimivuudesta. Kyselyn 2014 tulokset (pdf).

Asiakastyytyväisyyskysely huoltajille 2012

Keväällä 2012 tehtiin esi- ja perusopetuksen oppilaiden huoltajille suunnattu asiakastyytyväisyyskysely esi- ja perusopetuksen toimivuudesta. Kyselyn 2012 tulokset (pdf).