Tarkastuslautakunta

Kaupunginvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tehtävien suorittamista.

Lautakunnassa on viisi jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii tilintarkastaja.

Tarkastuslautakunta 2021–2025

Puheenjohtaja
Tuula Nikula-Häkli

Varapuheenjohtaja
Lassi Haapanen

Jäsenet
Juho Anttila
Marika Elomaa
Jorma Haapanen