Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan v. 2023 talousarviossa on määrärahat liikunta-, nuo­ri­so- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Määräaikaan mennessä haet­ta­via avustuksia ovat perus- ja kohdeavustukset. Perusavustuksilla tue­taan järjestöjen tai yhdistysten koko vuoden toimintaa. Kohdeavustuksia jae­taan rajattuihin toimintakuluihin.

V. 2023 talousarviossa on seuraavat haettavat avus­tus­mää­rä­ra­hat:
Liikuntatoiminnan tukemiseen 32 000 €
Nuorisotoiminnan tukemiseen   3 500 €
Kulttuuritoiminnan tukemiseen  3 500 €
YHTEENSÄ 39 000 €

Kaupungin hallintosäännön 32 §:n mukaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista toimialallaan.
Hallintosäännön 35 a § mukaan hyvinvointipäällikkö päättää avustusten myöntämisestä lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaan ja
hallintosäännön 35 b § mukaan kirjasto- ja kulttuuripäällikkö päättää avustusten myöntämisestä lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaan.

Kohdeavustuksia tulee hakea 31.10.2023 klo 12.00 mennessä.
Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen tositteiden ja selvitysten perusteella.
Kohde-avustusten tositteet / selvitykset tulee toimittaa sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimistoon maksatusta varten hakemuksen mukana tai hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, jotta avustus voidaan maksaa kyseisen vuoden määrärahoista.

Kohdeavustushakemus, hyvinvointipäällikkö
*   Liitteet liikuntatoiminnan kohdeavustukseen

Kohdeavustushakemus, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

KOHDEAVUSTUKSEN TILISELVITYS-kaavake

Hakemukset os. Kokemäen kaupunki / sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.

Tutustu tarkemmin oheisista liitteistä, mihin käyttökohteisiin toiminta-avustusta voi hakea
Kulttuuritoimintaan myönnettävät toiminta-avustukset 2023
Liikuntatoimintaan myönnettävät toiminta-avustukset 2023
Nuorisotoimintaan myönnettävät toiminta-avustukset 2023

Lisätietoja avustuksista antaa kulttuuritoiminnan hakemusten osalta kirjasto -ja kulttuuripäällikkö Anette Kylä-Liuhala, puh. 040 488 6176 ja
liikunta- ja nuorisotoiminnan osalta hyvinvointipäällikkö Sanni Kankaanpää, puh. 040 488 6172.

 

Perusavustuksia tuli hakea 31.3.2023 klo 12.00 mennessä ja tukea voi hakea vain yhdestä kohdasta.
PERUSAVUSTUSHAKEMUS

 

Kokemäen parhaat urheilijat ja stipendien saajat

Vuoden lopulla palkitaan Parhaat urheilijat.
Esityksen huomioitavista voivat tehdä urheiluseurat, joukkueet, valmentajat ja yksityiset henkilöt 31.10.2023 klo 12.00 mennessä.

Esitykset sähköpostilla sanni.kankaanpaa(a)kokemaki.fi.

Palkitsemiskriteerit

 

 ARKISTOLUETTELO Parhaat urheilijat vuosina 2000 – 2022  (pdf)

ARKISTOLUETTELO Parhaat urheilijat vuosina 1968 – 1999   (pdf)