Avustukset

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan v. 2024 talousarviossa on määrärahat liikunta-, nuo­ri­so- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Määräaikaan mennessä haet­ta­via avustuksia ovat perus- ja kohdeavustukset. Perusavustuksilla tue­taan järjestöjen tai yhdistysten koko vuoden toimintaa. Kohdeavustuksia jae­taan rajattuihin toimintakuluihin.

V. 2024 talousarviossa on seuraavat haettavat avus­tus­mää­rä­ra­hat:
Liikuntatoiminnan tukemiseen 32 000 €
Nuorisotoiminnan tukemiseen   3 500 €
Kulttuuritoiminnan tukemiseen  3 500 €
YHTEENSÄ 39 000 €

Kaupungin hallintosäännön 32 §:n mukaan sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää avustusten myöntämisen periaatteista toimialallaan.
Hallintosäännön 35a § mukaan hyvinvointipäällikkö ja hallintosäännön 35b § mukaan kirjasto- ja kulttuuripäällikkö päättävät toimialoillaan avustusten myöntämisestä lautakunnan määrittelemien periaatteiden mukaan.


Perusavustuksia tulee hakea 15.4.2024 klo 12.00 mennessä
ja tukea voi hakea vain yhdestä kohdasta.

PERUSAVUSTUSHAKEMUS

Hakemukset os. Kokemäen kaupunki / sivistys- ja hyvinvointipalvelut, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki.

Tutustu tarkemmin oheisista liitteistä, mihin käyttökohteisiin toiminta-avustusta voi hakea

Kulttuuritoimintaan myönnettävät toiminta-avustukset 2024

Liikuntatoimintaan myönnettävät toiminta-avustukset 2024

Nuorisotoimintaan myönnettävät toiminta-avustukset 2024

Lisätietoja avustuksista antaa kulttuuritoiminnan hakemusten osalta kirjasto -ja kulttuuripäällikkö Anette Kylä-Liuhala, puh. 040 488 6176 ja
liikunta- ja nuorisotoiminnan osalta vs. hyvinvointipäällikkö Sanna-Mari Piira, puh. 040 488 6172.

 

 

Kohdeavustuksia tulee hakea 31.10.2024 klo 12.00 mennessä.
Kohdeavustukset maksetaan jälkikäteen tositteiden ja selvitysten perusteella.
Kohdeavustusten tositteet / selvitykset tulee toimittaa sivistys- ja hyvinvointiosastolle maksatusta varten hakemuksen mukana tai hyvissä ajoin ennen vuoden loppua, jotta avustus voidaan maksaa kyseisen vuoden määrärahoista.

Kohdeavustushakemus, hyvinvointipäällikkö
*   Liitteet liikuntatoiminnan kohdeavustukseen

Kohdeavustushakemus, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö

KOHDEAVUSTUKSEN TILISELVITYS-kaavake

 

 

Kokemäen parhaat urheilijat ja stipendien saajat

Vuoden lopulla palkitaan Parhaat urheilijat.
Esityksen huomioitavista voivat tehdä urheiluseurat, joukkueet, valmentajat ja yksityiset henkilöt 31.10.2024 klo 12.00 mennessä.

Esitykset sähköpostilla eija.latvaniemi(a)kokemaki.fi.

Palkitsemiskriteerit

 

ARKISTOLUETTELO Parhaat urheilijat vuosina 2000 – 2023   (pdf)

ARKISTOLUETTELO Parhaat urheilijat vuosina 1968 – 1999   (pdf)