Kokemäen kaupungin vanhusneuvosto

Kokemäen kaupungin vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, valmistelija, sihteeri ja 7 jäsentä.

Tehtävä

Kokemäen kaupungin vanhusneuvosto toimii kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten, vanhusjärjestöjen ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelimenä. Vanhusneuvoston päätehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtävistä säädetään vanhuspalvelulaissa. Lain 11 §:n mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Saman lain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

 

Kokemäen vanhusneuvoston toimintasääntö ja tehtävät 1.8.2021 alkaen  KH 21.06.2021 § 188

 

Kokoonpano

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimi perusturvalautakunnan jäsen ja sihteerinä kaupungin viranhaltija.

Vanhusneuvostoon kuuluivat toimikaudella 2017–2021 seuraavat varsinaiset jäsenet:

 Nimi
Vanhusneuvoston puheenjohtaja, perusturvalautakuntaMinna Kylä-Setälä
Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja, perusturvalautakuntaSanna Kuhlman
Valmistelija ja täytäntöönpanijaElina Heinilä
SihteeriEija Latvaniemi
Kokemäen EläkeliittoAila Uusiniitty
Kokemäen EläkeläisetEinar Grundström
Kokemäen EläkkeensaajatLeena Toivanen
Kokemäen Seniorit rySirpa Saarinen
Kauvatsan EläkkeensaajatPaula Koivisto
Kokemäen SotaveteraanitPaavo Valtanen
Kokemäen seurakuntaSelina Vastamaa
SivistysosastoPaula Järvi
Tekninen osastoLauri Heiskanen

Vanhusneuvoston asiakirjoja

Kokousmuistiot

Vuosi 2021

Vuosi 2020

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2017

 

Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset

 

Aloitteet ja esitykset