Kokemäen kaupungin vanhusneuvosto

Kokemäen kaupungin vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, valmistelija, sihteeri ja 7 jäsentä.

Tehtävä

Kokemäen kaupungin vanhusneuvosto toimii kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten, vanhusjärjestöjen ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelimenä. Vanhusneuvoston päätehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtävistä säädetään vanhuspalvelulaissa. Lain 11 §:n mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Saman lain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Kokoonpano

Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii perusturvalautakunnan jäsen ja sihteerinä kaupungin viranhaltija.

Vanhusneuvostoon kuuluvat toimikaudella 2017–2021 seuraavat varsinaiset jäsenet:

 Nimi
Vanhusneuvoston puheenjohtaja, perusturvalautakuntaMinna Kylä-Setälä
Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja, perusturvalautakuntaSanna Kuhlman
Valmistelija ja täytäntöönpanijaKirsi-Marja Polo
SihteeriSatu Lankinen
Kokemäen EläkeliittoAila Uusiniitty
Kokemäen EläkeläisetEinar Grundström
Kokemäen EläkkeensaajatLeena Toivanen
Kokemäen Seniorit rySirpa Saarinen
Kauvatsan EläkkeensaajatPaula Koivisto
Kokemäen SotaveteraanitPaavo Valtanen
Kokemäen seurakuntaSelina Vastamaa
SivistysosastoPaula Järvi
Tekninen osastoLauri Heiskanen

Vanhusneuvoston asiakirjoja

Kokousmuistiot

Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset

Aloitteet ja esitykset