Kokemäen kaupungin vanhusneuvosto

Kokemäen kaupungin vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, valmistelija, sihteeri ja 8 jäsentä.

Tehtävä

Kokemäen kaupungin vanhusneuvosto toimii kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusten, vanhusjärjestöjen ja muiden vanhuksia edustavien järjestöjen yhteistyöelimenä. Vanhusneuvoston päätehtävänä on vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta tai ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston tehtävistä säädetään vanhuspalvelulaissa. Lain 11 §:n mukaan vanhusneuvoston tehtävänä on ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen. Saman lain mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kaupungin eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Kokemäen vanhusneuvoston toimintasääntö ja tehtävät 1.8.2021 alkaen  KH 21.06.2021 § 188

ESITE 2021-2025  (pdf)

Olohuonetoiminta, kevät 2024  (pdf)

 

Kokoonpano

Vanhusneuvostoon kuuluvat toimikaudella 2021–2025 seuraavat varsinaiset jäsenet:

 Nimi
Vanhusneuvoston puheenjohtajaValtanen Paavo
Valmistelija ja täytäntöönpanijaKankaanpää Sanni
SihteeriLatvaniemi Eija
Kauvatsan EläkkeensaajatSaarinen Maritta
Kokemäen EläkeliittoSeppälä Pirkko
Kokemäen EläkeläisetJärvinen Irene
Kokemäen EläkkeensaajatToivanen Leena
Kokemäen SenioritKylä-Setälä Kirsti
Kokemäen SotaveteraanitReikko Eero
Satakunnan hyvinvointialue SatasoteKivenmaa Kaarina
Kokemäen seurakuntaBoberg Marja

Vanhusneuvoston asiakirjoja

Kokousmuistiot

Vuosi 2024

Vuosi 2023

Vuosi 2022

Vuosi 2021

Toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset