Kartat ja maastomittaukset

Kaavoituksen ja mittauksen tulosalue vastaa kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä mittaus- ja kartoitustöistä.

Pääasiallisia työtehtäviä ovat:
– kaavoitusmittausten valvonta
– karttojen hyväksyminen ja ylläpitäminen
– osoiterekisterin ylläpitäminen
– teema- ja liitekarttojen teko
– kopiointi- ja skannauspalvelut
– mittaus- ja kartoitustyöt

Palveluita myydään Teknisen- ja ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaan. Työtehtävistä ja aikatauluista sovitaan aina etukäteen asiakkaan kanssa.

Karttapalvelu

Karttapalvelusta löytyy tietoa Kokemäellä sijaitsevista palveluista, retkeilyreiteistä, ajantasakaavoista sekä vapaista tonteista.

Valittavana on opaskartta, asema- tai yleiskaavayhdistelmä tai Maanmittauslaitoksen ylläpitämät maasto- tai taustakartta ja ortoilmakuva. Se tarjoaa työkalut mm. matkan mittaukseen ja tulostukseen. Palvelun tuottaa Karttatiimi, ja tietojen päivittämisestä vastaa kaupungin kaavoituksen ja mittauksen tulosalue.

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus

Rakennuspaikan merkintä voidaan suorittaa, kun rakennuslupa on myönnetty. Rakennuspaikan merkkauksessa maastoon merkitään rakennuksen asemapiirroksen mukainen sijainti ja korkeus.

Sijaintikatselmuksessa kartoitetaan rakennuksen sijainti ja varmistetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaisia. Katselmuksen sijaintiedot välitetään kaupungin lisäksi myös muille viranomaisille, kuten Maanmittauslaitokselle ja Väestörekisterikeskukselle. Sijaintikatselmuksen tilaa rakennushankkeesta vastaava työnjohtaja. Katselmus voidaan suorittaa, kun rakennuksen sokkeli on valettu. Katselmukset sisältyvät rakennusvalvonnan lupamaksuihin, eikä niistä veloiteta erikseen.

Osoiterekisteri

Rakennusten osoitteista päättäminen on yleisesti kuntien tehtävä, ja Kokemäellä osoiterekisteristä huolehtii kaavoituksen ja mittauksen tulosalue. Meiltä osoitetiedot toimitetaan Väestörekisterikeskukselle ja Maistraatille. Osoitenumero annetaan kullekin asuin- ja vapaa-ajan rakennukselle.

Osoite muodostuu tien-/kadunnimestä sekä osoitenumerosta. Haja-asutusalueella oleville kiinteistöille on luotu oma osoitejärjestelmänsä, jossa osoitenumero perustuu matkan pituuteen tien 0-pisteestä lukien. Asemakaava-alueen osoitejärjestelmässä osoitenumero annetaan juoksevana koskien kaavan mukaista tonttia, rakennuspaikkaa tai alueella sijaitsevaa kiinteistöä.

Tietoa osoitenumeroinnista saa paikkatietokäsittelijältä.