Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työtoiminta on asiakkaan lähtötilanteen huomioivaa mielekästä toimintaa, joka ylläpitää ja edistää henkilön elämänhallintaa. Kuntouttavan työtoiminnan tarkoituksena on edistää toimintakykyä ja työelämään pääsyä.

Kuntouttavaa työtoimintaa säätelee laki kuntouttavasta työtoiminnasta, jonka mukaan kuntien tulee järjestää kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttöminä olleille asiakkaille, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestää kunta. Toiminta sijoittuu yleensä työviretoimintaan tai kunnan eri toimipisteisiin sekä eri yhdistyksiin avustaviin tehtäviin. Työtoimintaa on mahdollista toteuttaa myös ryhmämuotoisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston ja kunnan sosiaalihuollon viranomainen laativat asiakkaan kanssa. Työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan. Työtoimintaan osallistuva henkilö saa työttömyyspäivärahan lisäksi kulukorvausta 9 €/pv ja hän on oikeutettu matkakorvauksiin.