Tontti- ja maakaupat, kiinteistön muodostus

Teknisen osaston kaavoituksen ja mittauksen tulosalueen tehtäviin kuuluu mm. tonttimyynti, kauppakirjat ja lohkomistoimitukset sekä muut kiinteistökauppoihin liittyvät toimenpiteet. Kaupungin maa-alueiden myynnistä vastaa maankäyttöinsinööri puh. 040 488 6210.

Lainvoimaisuus- ja etuosto-oikeustodistuksia sekä kiinteistötoimitusten ja kiinteistörekisteriin merkittyjen tonttien kiinteistörekisteriotteita voi tiedustella kiinteistörekisterinhoitajalta puh. 040 488 6214.

Kiinteistötoimitusta voi hakea teknisestä toimistosta saatavalla lomakkeella.

Määräalan osalta erottaminen tulee vireille vasta Maanmittauslaitokselta haetun ja myönnetyn lainhuudon jälkeen. Tontin lohkomistoimitus käynnistyy, kun kaupunki saa tiedon annetusta lainhuudosta Maanmittauslaitokselta. Kiinteistönmuodostuksesta asemakaavoitetulla alueella huolehtivat maankäyttö- ja kiinteistöinsinööri. Harjavallan kaupungingeodeetti toimii Kokemäen kiinteistöinsinöörinä ja kiinteistörekisterinpitäjänä.

Kiinteistötoimitusmaksut