Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää ja sen tehtävänä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvuun, kehitykseen ja / tai oppimiseen liittyy pulmia, joihin tarvitaan tukea. Tuen tarve arvioidaan yhdessä huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa kasvatuskumppanuutta toteuttaen.

Tukea tarvitsevat lapset sijoitetaan päiväkotien lapsiryhmiin. Tarvittaessa ryhmäkokoa pienennetään ja päiväkodeissa lapsen arjen sujumista helpottaa ryhmäavustajan apu ja tuki.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, puh. 040 488 6274