Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on yksilöllistä ja kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidossa annetaan kasvatustavoitteiden mukaista varhaiskasvatusta lapsen kasvua ja oppimista tukien yhteistyössä vanhempien kanssa.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan omat lapset mukaan lukien sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Perhepäivähoidon tiedustelut:

Tarja Kannisto
puh. 040 488 6227
sähköposti: tarja.kannisto(at)kokemaki.fi

Käytettävissä on myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut, puh. 040 488 6274