Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Lautakunnan tehtävänä on tuottaa, hankkia tai järjestää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelut.

Lautakunta hoitaa ja järjestää myös muuhun koulutus-, varhaiskasvatus- ja opetustoimintaan liittyvät tehtävät. Lautakunnan tehtäviin kuuluu kaupungin kirjasto-, nuoriso-, museo-, kulttuuri- sekä liikuntapalvelujen hoitaminen ja järjestäminen. Sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa on 11 jäsentä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä toimii sivistys- ja hyvinvointijohtaja ja sihteerinä sivistys- ja hyvinvointiosaston toimistosihteeri.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021–2025

Puheenjohtaja
Sanna Kuhlman

Varapuheenjohtaja
Hanna Hokkanen

Jäsenet
Mari Ahosmäki
Sirpa Björkbacka
Tommi Härkönen
Rivo Kynnap
Pauli Perttula
Marko Rautava
Harri Rusi
Essi Tuomola
Paavo Valtanen