Hyvinvointipalvelut Kokemäellä

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on kuntalain mukaan yksi kunnan perustehtävistä. Kokemäen kaupunginhallitus on nimennyt laaja-alaisen hyvinvointityöryhmän, jonka tehtävänä on kehittää hyvinvointityötä esim. valmistelemalla valtuustokaudelle hyvinvointisuunnitelma. Tämän lisäksi valmistellaan myös vuosittaiset hyvinvointia edistävät toimintasuunnitelmat, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Hyvinvointityössä tärkeää on yhteistyö ja osallisuus ja näin  ollen hyvinvointityöryhmä toivoo näkemyksiä ja ehdotuksia järjestöiltä, yhdistyksiltä ja muilta kolmannen sektorin edustajilta sekä kuntalaisilta siitä, miten voimme yhdessä edistää hyvinvointia Kokemäellä.

 

Laaja-alaisen hyvinvointityöryhmän jäsenet

Eeva-Liisa Tuominen, 050 300 5845
Paavo Toikka, 050 568 6010
Sanna Kuhlman, 050 436 9525
Soile Ojala-Seppä, 040 522 5391
Raisa Juutilainen, 040 568 6153
Eeva-Liisa Saarinen, 040 197 5989
Leena Aalto-Setälä, 040 488 6140
Essi Piiroinen, 040 488 6101
Markus Virtanen, 040 488 6190
Elina Heinilä, 040 488 6172
Riitta Hanhilahti, 040 488 6227
Juha-Pekka Pihlman, 040 487 7104
Timo Niinisalo, 040 488 6145
Sirkka Vanhatalo, 040 488 6108
Marjatta Sutinen, 040 825 0217

Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokemaki.fi