Lomakkeet

Lomakkeen nimiTiedosto
Avustuksen tiliselvitys (470 kB)Lataa
Avustushakemus seuralle tai yhdistykselle (514 kB)Lataa
Kohdeavustushakemus (700 kB)Lataa
Liikuntatoiminnan kohdeavustushakemukseen tarvittavat liitteet (84 kB)Lataa
LomakeTiedosto
Tarjoilutilaus ulkopuoliset (27 kB)Lataa
Yksityistieavustushakemus (1002 kB)Lataa
LomakeTiedosto
Hakemus harkinnanvaraisesta maksun/maksujen muuttamisesta (66 kB)Lataa
Hakemus kotona asumista tukeviin palveluihin (81 kB)Lataa
Ikäihmisten palveluopas 2017 (779 kB)Lataa
Ikäpoliittinen ohjelma 2016-2025 (2.4 MB)Lataa
Ilmoitus sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä / pyyntö palvelutarpeen arvioinnista (69 kB)Lataa
Lastensuojeluilmoitus (191 kB)Lataa
Suostumus potilastietojen luovuttamiseen (33 kB)Lataa
Täydentävän toimeentulotuen hakemus (202 kB)Lataa
Korkotodistus, avopalveluiden asiakasmaksu (60 kB)Lataa
Korkotodistus, palveluasumisen asiakasmaksu (58 kB)Lataa
Kuljetuspalveluhakemus (74 kB)Lataa
Omaishoidontukihakemus (82 kB)Lataa
Palvelusetelihakemus (76 kB)Lataa
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (72 kB)Lataa
Ympärivuorokautisen asumispalvelun hakemus (79 kB)Lataa
LomakeTiedosto
Esiselvitys maalämmön lämmönkeruujärjestelmän rakentamisesta (128 kB)Lataa
Hakemus vähäiseen puiden kaatamiseen (27 kB)Lataa
Huoneistotiedot lomake (RH2) (81 kB)Lataa
Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9) (85 kB)Lataa
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus 2017 (1.6 MB)Lataa
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus (1.6 MB)
Lataa
Lannan aumausilmoitus (130 kB)Lataa
Maa-aineslupa selvitys naapurien kuulemiseksi (162 kB)Lataa
Maa-aineslupahakemus (158 kB)Lataa
Maisematyölupahakemus (30 kB)Lataa
Maisematyöluvan hakuohje 2017 (190 kB)Lataa
Naapurien suostumus rakentaa lähemmäksi rajaa (532 kB)Lataa
Naapurien suostumus, rakennus-/toimenpidelupa (594 kB)
Lataa
Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu (128 kB)Lataa
Purkamislupahakemus /-ilmoitus (75 kB)
Lataa
Rakennus- ja toimenpidelupahakemus (184 kB)
Lataa
Rakennus- ja toimenpidelupahakemus, täytettävä lomake (144 kB)Lataa
Rakennushankeilmoitus (RH1) (174 kB)Lataa
Rakennustyömaan tarkastuslista (11 kB)Lataa
Rakennustyömaiden purkujäteilmoitus (77 kB)
Lataa
Rakennusvaiheilmoitus lomake (RH5) (56 kB)Lataa
Täyttöohje vesijohto- ja viemäriverkoston vapautushakemukseen (170 kB)Lataa
Tilapäismeluilmoitus (50 kB)Lataa
Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä (203 kB)Lataa
Vastaavan työnjohtajan hakemus (232 kB)Lataa
LomakeTiedosto
Hakemus iltapäivätoimintaan (275 kB)Lataa
Hakemus varhaiskasvatukseen (431 kB)Lataa
Iltapäivätoiminnan alennetun maksun hakemus (3 kB)Lataa
Iltapäivätoiminnan esitietolomake (24 kB)Lataa
Irtisanomislomake iltapäivätoiminnasta (17 kB)Lataa
Kansalalaisopiston ilmoittautumislomake (10 kB)Lataa
Koulukuljetushakemus (80 kB)Lataa
Salien käyttöhakemus (191 kB)Lataa
Tuloselvitys varhaiskasvatusmaksuun (13 kB)Lataa
Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen (17 kB)Lataa