Elinkeinopalvelut

Kokemäen kaupunki auttaa ja palvelee kaikissa elinkeinotoimintaan liittyvissä kysymyksissäsi. Mikäli tarvitset tietoa esimerkiksi kehittämishankkeista, rahoitusmahdollisuuksista, toimitiloista tai koulutuksista, ota reilusti yhteyttä!

Tero Patoranta, kuntayhteyshenkilö
Puh. 044 720 4641, etunimi.sukunimi(a)prizz.fi

Tuetusti ideasta menestykseen

Prizztech Oy on satakuntalaisten kuntien omistama kehitystyöhön keskittynyt elinkeinoyhtiö. Tarjoamme maksutonta neuvonta-apua yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin: yritysidean kehittelystä ja yrityksen perustamisesta aina yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja yritystoiminnan vakiintumiseen sekä omistajanvaihdokseen.

Kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämistarpeiden kirjo on todella laaja. Siksi näihin tarpeisiin on synnytetty monipuolinen ja laadukas palveluvalikoima. Olipa kyseessä yrityksen omaan liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvä tai yritysryhmän yhteinen kehittämishaaste, meidän tehtävänämme on auttaa niiden ratkaisemisessa.

Yrityksen perustaminen

Autamme sinua kannattavan liiketoiminnan käynnistämisessä. Tarjoamme matalan kynnyksen ideointiapua ja perustamisneuvontaa niin yksityisille kuin yritysasiakkaillekin. Autamme liikeidean pallottelussa ja jäsentämisessä. Kerromme eri yritysmuodoista ja kartoitamme parhaiten tarpeisiisi sopivan vaihtoehdon. Neuvomme rahoituksessa ja verotusasioissa sekä autamme laskelmien teossa ja yrityksen rekisteröinnissä. Autamme alueelle sijoittumisessa ja toimitilojen etsimisessä.

Lisäksi tarjoamme lukuisia erilaisia verkostoitumistapahtumia ja runsaasti yrittäjyyteen liittyvää verkko- ja koulutusmateriaalia.

Uusyrityskeskus Enter Satakunta
Minustako yrittäjä -infot
Ajanvaraus neuvontaan

www.facebook.com/entersatakunta
www.instagram.com/entersatakunta

Yritystoiminnan kasvu, kehittäminen ja muutostilanteet

Autamme yrityksesi liiketoiminnan kehittämisessä erilaisissa tarpeissa ja muutostilanteissa. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi omistajanvaihdos, kansainvälistyminen ja kasvun tavoittelu. Kartoitamme ensin yhdessä yrityksen tilanteen ja siihen kohdistuvat muutostarpeet ja kehittymistavoitteet. Kaikki kauttamme saatava neuvonta räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Usein yritystoiminnan vakiinnuttamisessa ja kasvun tavoittelussa on kyse tuotteen ja palvelun kehittämisestä. Autamme yrityksen osaamistarpeiden tunnistamisessa ja niiden kehittämisessä sekä opastamme verkostojen hyödyntämisessä ja keinojen löytämisessä avuksi palvelumuotoiluun ja asiakasymmärryksen lisäämiseen. Autamme työvoiman hankinnassa ja kaikissa eteen tulevissa arkisissa haasteissa. Tarkastelemme yhdessä monien sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa mahdollisuuksia yrityksesi kassavirran lisäämiseksi.

Kauttamme löydät:

  • kokeneista asiantuntijoista koostuvan mentoriverkoston
  • pääomasijoituksia tekevän bisnesenkeliverkoston
  • erilaisia rahoitusvälineitä.

Teemme neuvonnassa tiivistä yhteistyötä viranomaisten, oppilaitosten, asiantuntijayritysten ja muun laajan verkostomme kanssa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Onko sinulla tai yritykselläsi kehittämisidea, jonka toteuttamiseen tarvitaan ulkopuolista vipuvoimaa? Olemme mielellämme apuna kehittämiseen ja kasvuun tähtäävässä toiminnassa. Tule juttelemaan ja kerro ideasi. Yhdessä voimme pohtia keinoja, käytännön toteutusta ja hyödyntää yhteistä rahoitusmahdollisuutta. Kehittämisessä hyödynnämme usein hankerahoitusta.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) on pitkäjänteistä tekemistä, josta hyötyäkseen yrityksen on oltava kiinteästi toiminnassa mukana. TKI-toimintaamme kuuluu lisäksi useiden verkostoitumistilaisuuksien ja vuosittaisten tapahtumien järjestäminen. Nämä tilaisuudet ja tapahtumat tähtäävät ensisijaisesti tiedon jakamiseen, asiakkaiden löytämiseen ja yhteistyön käynnistämiseen.

Tutustu teollisuusyrityksille suunnattuun Match INDUSTRY -tapahtumaan.

Klusterit ja verkostot

Pyrimme helpottamaan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista erilaisia klustereita muodostamalla. Klusterit ovat tapa jäsentää markkinoita ja niillä toimivia yrityksiä. Ne koostuvat eri toimialoja edustavista yrityksistä, joita yhdistää sama kiinnostuksen kohde. Klusterit tukevat ja vauhdittavat yhteistyötä ja uuden liiketoiminnan syntymistä. Tulemalla meille tutuksi voit sijoittua sopivaan klusteriin ja parantaa yhteistyömahdollisuuksiasi.

Kauttamme voit hyödyntää lisäksi laajaa asiantuntijaverkostoamme. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten, oppilaitosten, asiantuntijayritysten ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meillä on mahdollisuus yhdistää toisiaan etsivät ja tarvitsevat toimijat. Kokenut ja osaava henkilöstömme yhdessä laajan verkostomme kanssa opastaa sinua mielellään missä tahansa asiassa.

Porin seudun vapaat toimitilat

Tähän Porin seudun toimitilahakemistoon voit lisätä maksutta ilmoituksia Porissa, Ulvilassa, Harjavallassa ja Kokemäellä vuokrattavissa tai ostettavissa olevista toimitiloista. Palvelun tuottaa Prizztech Oy.

Lisätietoja

Tero Patoranta, kuntayhteyshenkilö
Puh. 044 720 4641, etunimi.sukunimi(a)prizz.fi.