100lukioihin laatua –

hanke 

Hankkeen logo

 Verkostohankkeessa mukana olevat

 koulutuksen järjestäjät

Eurajoen kunta, Euran kunta, Harjavallan kaupunki, Huittisten kaupunki, Kankaanpään kaupunki, Kokemäen kaupunki, Nakkilan kunta, Merikarvian kunta, Pomarkun kunta, Säkylän kunta ja Ulvilan kaupunki

Kokemäen kaupunki vastaa hankkeen koordinoinnista.

Myönnetty erityisavustus ja avustuksen käyttöaika

Opetushallitus on myöntänyt 19.12.2022 178740 euroa 100lukioihin laatua-hankkeelle. Hankkeen omarahoitusosuus on 10 prosenttia, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset ovat 198600 euroa. Hankkeen toiminta-aika on 19.12.2022–31.7.2024.

Opetushallitus asetti 1.11.2022–30.11.2022 lukiokoulutuksen järjestäjien haettavaksi valtion erityisavustuksen lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman edistämiseen. Avustusta myönnettiin 58 hankkeelle, yhteensä noin 8,39 miljoonaa euroa.

Hanke pähkinänkuoressa

Hankkeessa on mukana yksitoista Satakunnan lukiokoulutuksen järjestäjää.  Hankkeen myötä lukiot säilyttävät erityispiirteensä, mutta saavat yhteistyön kautta suuremman organisaation etuja käyttöönsä. Opiskelijoille saadaan hankkeen myötä enemmän valinnanvaraa opintojaksojen valinnassa ja samalla voidaan käyttää resursseja tehokkaammin yksittäisissä lukioissa.

Hankkeen aikana selvitetään, miten voidaan lisätä eri lukioissa toimivien opettajien välistä yhteistyötä. Lisäksi voidaan toteuttaa yhteisiä tai osin yhteisiä koulutuksia eri teemojen ympärille.

Laatutyön tuloksena syntynyttä laatuasiakirjan pohjaa voi kukin hankkeeseen osallistuva lukio käyttää oman laatuasiakirjansa teossa ja tehdä jatkossa yhteistyötä laaduntarkkailussa, osallisuudessa ja saavutettavuuden ylläpidossa ja parantamisessa.

Hyvinvointialueen kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on toimintaedellytysten ja -menetelmien kehittäminen ja vakiinnuttaminen.

Lukioiden kanssa tiiviisti yhteistyössä toimivien peruskoulujen kanssa tehdään yhteistyötä, koska lukioiden opettajakunnassa on runsaasti yhteisiä opettajia ja osa rehtoreiden tehtävistä on jaettu peruskoulun kanssa. Hankealueella toimivien toisen ammattiopilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia kartoitetaan ja toteutusmuotoja kokeillaan. Hankkeessa selvitetään myös mahdollisuudet toteuttaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa jatko-opintoihin siirtymisen sujuvoittamiseksi.

Hankkeen toimintatavoista on sovittu yhdessä hankkeen käynnistyttyä tammikuun 2023 aikana sekä tarkemmin hankkeen aikana.

 

Yhteistyölukiot

lukio rehtori
Kokemäen lukio Mervi Ala-Kleemola
Euran lukio Jukka Pirttimäki
Eurajoen lukio Ilkka Heikkilä
Harjavallan lukio Sari Lukka
Honkajoen lukio Mari Fabig
Kankaanpään yhteislyseo Mari Fabig
Lauttakylän lukio Timo Mäkinen
Merikarvian lukio Jani Helenius
Nakkilan lukio Jari Koski
Pomarkun lukio Jussi Heervä
Säkylän seudun lukio Maija Koivu
Ulvilan lukio Marianne Nurmo-Heikkilä

Kokemäen kaupungin koordinaatiovastuu

Kokemäen kaupunki toimii hankkeen koordinaattorina vastaten hankkeen koordinoinnista, yhteisten koulutusten ja kokoontumisten järjestämisestä, tiedottamisesta ja raportoinnista.

Hankkeessa mukana olevien muiden koulutuksen järjestäjien vastuut

Kunnat/koulutuksen järjestäjät osallistuvat omalta osaltaan kehittämistyöhön seuraavin toimenpitein:

  • nimeävät omasta kunnasta vastuuhenkilön hankkeelle,
  • osoittavat hankkeissa työskenteleville opettajille työaikaa hankkeen tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn,
  • osallistuvat hyvien toimintatapojen jakamiseen hankkeessa sovittavalla tavalla (esimerkiksi yhteiset tapaamiset ja/tai, koulutukset ja nettisivustolle vietävä materiaali),
  • vastaavat omalta osaltaan avustuksen käyttämisestä hakemuksessa määritellyllä ja sovittavalla tavalla hankeaikana ja
  • toimittavat pyydettäessä tarvittavat tiedot (=toiminta- ja talousraportti) Kokemäen kaupungille, joka toimii hankkeen koordinaatiokuntana.Hankkeen logo
Lisätietoja
Hankekoordinaattori
Juhani Grönroos
Kokemäen Kokemäen kaupunki
040 7525430
juhani.gronroos@kokemaki.fi

 

Aikataulu

Vuosi 2023

tammikuu:     

hankkeen aloitus

koordinaattorin valinta

ohjausryhmän 1. kokous

toiminnan suunnittelua

koordinaattorin lukiovierailut alkuun

hankesopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen koulutuksen järjestäjien toimesta

hankekoordinaattori 20% työajalla

talouden seuranta Kokemäen kaupungilla alkaa

 

helmikuu:   

koordinaattorin vierailut lukioissa jatkuvat

rekrytointi esiin kehityskeskusteluissa

medianäkyvyys

viestintäkanavat käyttöön

logon suunnittelu alkuun

 

maaliskuu: 

koordinaattorin vierailut lukioissa jatkuvat

laatuopettajien rekrytointi esiin kehityskeskusteluissa

yhteisten vaalipaneelien järjestäminen (lukiot ja Sataedu)

ohjausryhmän kokous

 

huhtikuu:        

laatuopettajien nimeäminen

yhteistyön suunnittelu hyvinvointialueen kanssa alkuun

 

toukokuu:       

laatuopettajien nimeäminen

ohjausryhmän kokous

hankelaskutukset Kokemäen kaupungille

 

kesäkuu:  

yhteistyö hyvinvointialueen kanssa

lomailua

 

heinäkuu:

loma

 

elokuu:

laatuopettajien työ alkaa hankekoordinaattorin johdolla,

ensimmäiset yhteiset koulutukset vesojen yhteydessä,

koordinaattorin työ kokopäiväistä,

ohjausryhmän kokous,

omarahoitusosuuksien laskutus hankekunnilta,

talouden seuranta hankelukioissa alkaa

 

syyskuu:      

suunnittelu yhteisen kolon löytämiseksi kaikkien lukujärjestykseen alkaa

yhteistyö yläkoulujen kanssa lukioon tulevien laatukriteerien luomiseksi (arvosanojen yhteismitallistaminen) alkuun,

 

lokakuu:   

laatuopettajien kokoontuminen/koulutustilaisuus

yhteistyö korkea-asteen kanssa alkuun

 

marraskuu: 

hankelaskutukset Kokemäen kaupungille

väliraportit koordinaattorille

Studia yhteistyö

 

joulukuu:     

talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2024

ohjausryhmän kokous

laatuopettajien tapaaminen

 

 

Vuosi 2024

tammikuu:   

syyslukukauden aikana syntyneiden yhteistyömuotojen testaus ja käyttöön ottaminen

helmi-toukokuu:

hankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tulosten kirjaaminen

kesä-heinäkuu:   

loppuraportin kirjoittaminen