Kaupunkikonserni

Kokemäen kaupunkikonsernin muodostavat Kokemäen kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt

  • Kokemäen Lämpö Oy
  • Kokemäen Teollisuuskylä Oy
  • Kokemäen Vesihuolto Oy
  • Kiinteistö Oy Hakatienkartano
  • Kiinteistö Oy Teljän Talot

Lisäksi kaupungin konserniin kuuluviin yhteisöihin sisältyy kuusi kuntayhtymää ja yksi osakkuusyhteisö.

Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on valtuuston hyväksymä strategia. Omistajapolitiikan tavoitteena on turvata kaupungin pitkäjänteinen toiminta ja varmistaa kaupungin pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus.