Organisaatio

Kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kaupunginhallituksen alaisuudessa kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja ja osastopäälliköt muodostavat kaupungin johtoryhmän. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja.

Kaupungin organisaatio jaetaan seuraaviin osastoihin, joiden johdossa on osastopäällikkö: hallinto-osasto, sivistysosasto ja tekninen osasto.

Hallinto-osasto

Hallinto-osaston keskeisimpänä tehtävänä on talousarvion valmistelu ja seuranta, keskitetty palkanlaskenta ja kirjanpito sekä tilinpäätöksen valmistelu. Lisäksi osasto vastaa keskitettyjen tietohallinnon ja arkistotoimen palvelujen järjestämisestä sekä tarkastuslautakunnan, kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, yhteistyötoimikunnan ja keskusvaalilautakunnan valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä. Sen tehtävänä on myös henkilöstöhallinto, työllistämisasiat, työsuojelun, työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon edistämisen järjestäminen sekä virasto-organisaation hallinnollinen ja oikeudellinen neuvonta. Hallinto-osaston osastopäällikkö on hallintojohtaja.

Sivistysosasto

Sivistysosaston tehtävänä on tarjota korkeatasoisia varhaiskasvatus-, opetus-, sivistys- ja kulttuuripalveluja ja niiden avulla mahdollisuuksia yleissivistyksen hankkimiseen, oppimiseen sekä yksilönä kasvuun. Tavoitteena on kehittää kykyä arvioida kriittisesti, luoda uutta kulttuuria ja uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.

Sivistysosasto hoitaa sivistys- ja hyvinvointilautakunnan toimistotyöt. Sivistysosastoa johtaa sivistysjohtaja.

Tekninen osasto

Teknisen osaston tehtävänä on luoda puitteet liikenteelle, asumiselle ja erilaisille kunnallisille toiminnoille, sekä hyvän rakennustavan edistäminen, ihmisten elinympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristön laadun parantaminen ja suojeleminen.

Tekninen osasto hoitaa tekninen- ja ympäristölautakunnan toimistotyöt. Teknistä osastoa johtaa tekninen johtaja.