Kurssimaksut

Ilmoittautuminen on sitova ja velvoittaa kurssimaksun suorittamiseen. Kurssi- ja materiaalimaksut laskutetaan. Kurssimaksua ei palauteta, jos opintoryhmä joudutaan lopettamaan kesken, koska opiskelijoita ei ole riittävästi tai jos opiskelija keskeyttää kurssin tai sairastuu

Kurssimaksun voi maksaa TYKY- ja SMARTUM – seteleillä, mobiilimaksulla tai ePassilla. Maksu pitää suorittaa kahden viikon kuluessa kurssille ilmoittautumisesta, muuten kurssimaksu laskutetaan normaalisti. Laskutuksen jälkeen maksua ei voi näillä enää suorittaa.

Mahdollinen peruutus pitää tehdä viikkoa ennen kurssin alkua ilmoittamalla siitä opiston toimistoon. Jos kurssille ilmoittautunut opiskelija ei tule kurssille, eikä peru kurssille ilmoittautumistaan vähintään viikkoa ennen kurssin alkua, peritään koko kurssimaksu.

 Jos opiskelija jättää kurssimaksunsa maksamatta, hän ei voi osallistua kansalaisopiston kursseille, ennen kuin maksu on suoritettu. Kaikki maksamattomat kurssimaksut menevät perintään.

 

 Opintosetelit maahanmuuttajille, työttömille ja eläkkeellä oleville

Kokemäen kansalaisopisto on saanut opintosetelityyppistä valtionavustusta. Avustuksella tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät ja eläkkeellä olevat. Kohderyhmään kuuluva henkilö saa 15 euron alennuksen kurssin hinnasta. Opintosetelillä ei voi maksaa materiaalimaksuja. Seteli käy kaikille opiston kursseille, joiden kurssimaksu on vähintään 15 €.

Opiskelijan on mahdollista saada 1 opintoseteli/lukuvuosi ja se myönnetään vain yhdelle kurssille, mikä hakijan on nimettävä hakemuksessa. Seteleitä on rajoitettu määrä. Ne myönnetään rehtorin päätöksellä ehdot täyttäville hakemusjärjestyksessä määrärahan puitteissa.

Opintosetelihakemus pitää toimittaa kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta opiston toimistoon. Hakemuksen voi tulostaa nettisivuilta ja se löytyy myös opinto-ohjelmasta. Liitä hakemukseesi perustelut tai kopio todistuksesta, jolla todistat kuuluvasi avustuksen piiriin tarkoitettuihin ryhmiin.

opintosetelihakemus 2022-2023

 

Oppitunnit

Kunkin kurssin oppituntien määrä on kurssiselosteessa. Oppitunnin pituus on 45 min, jos selosteessa ei toisin mainita.

Jos opettajan äkillisen sairastumisen vuoksi yhden kerran peruuntuneelle tunnille ei saada sijaista, tuntia ei korvata muuna ajankohtana.