Yrityksen tai muun työtä tarjoavan tahon nimi

Yrityksen/tahon verkkosivut
Varsinainen hakulinkki syötetään Hakuohjeet-kohdassa

Lyhyt kuvaus siitä, mitä työ konkreettisesti pitää sisällään.

Millaista osaamista etsitään, onko joitain erityisvaatimuksia, mistä on mahdollisesti lisäetua.

Koska työ alkaa, onko aloitusajankohdassa joustoa.

Ilmoitetaan, ellei ole erikseen neuvoteltavissa

€/kk

Sanallinen kuvaus siitä, miten haku tapahtuu, lisäksi esim. linkki tai yhteystiedot hakemuksen lähettämistä varten.

Viimeinen mahdollinen ajankohta hakemuksen jättämiselle

pp.kk.vvvv tt:mm (vain tasatunnit)

1

Salasana muokkausta varten toimitetaan tähän osoitteeseen.

1

Salasana muokkausta varten toimitetaan tähän osoitteeseen.