Käyttösäännöt ja maksut

Satakirjastoilla on yhteiset käyttösäännöt ja maksut.

Käyttösäännöt on hyväksytty jokaisessa Satakirjastoihin kuuluvassa kunnassa, ja ne ovat voimassa 1.3.2018 alkaen.

Satakirjastojen tietosuojaselosteet

Kokemäen kaupunginkirjaston järjestyssäännöt

1. Kirjaston velvollisuudet asiakkaita kohtaan

– Kirjasto on julkinen, kaikille avoin palvelu, jonka on toiminnassaan otettava huomioon erilaiset käyttäjäryhmät ja palveltava asiakkaita tasapuolisesti.
– Kirjaston tavoitteena on tarjota kaikille asiakkaille:

  • monipuolinen kokoelma, joka koostuu painetuista, sähköisistä ja av-aineistoista
  • viihtyisä ja turvallinen ympäristö
  • rauhallinen tila lukemista ja työskentelyä varten
  • välineitä tietoyhteiskunnan kansalaisuuden toteuttamiseen, kuten tietokoneet, verkkoyhteydet ja sähköiset palvelut
  • neuvontaa tiedonhaussa
  • paikka näyttelyiden ja tapahtumien järjestämiseen
  • opastusta laitteiden ja palveluiden käyttöön
  • mediakasvatusta

2. Asiakkaan velvollisuudet kirjaston käyttäjänä

– Kirjasto on järjestyslaissa (27.6.2003/612) tarkoitettu yleinen paikka, ja asiakkaat ovat velvollisia noudattamaan järjestyslakia kirjastorakennuksessa ja sen piha-alueella.
– Kirjaston kokoelma, kalusto ja ympäristö ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Niitä on kohdeltava huolellisesti. Ilkivallasta tai aineiston tuhoamisesta seuraa korvausvelvollisuus.
– Kirjaston sisätiloissa syöminen ja juominen on kielletty muualla kuin eväiden syömiseen mahdollisesti varatulla alueella.
– Kirjasto on savutonta aluetta: tupakointi kirjastossa ja kirjaston piha-alueella on kielletty.
– Kirjastossa on käyttäydyttävä huomaavaisesti muita asiakkaita ja henkilökuntaa kohtaan.
– Kirjaston henkilökunnalla on oikeus kehottaa liian äänekkäästi tai muuten sopimattomasti käyttäytyvää asiakasta poistumaan kirjaston tiloista.
– Toistuvasti häiriötä aiheuttava asiakas voi saada porttikiellon kirjastoon määräajaksi.
– Alle 18-vuotiaiden asiakkaiden kohdalla toistuvia järjestyshäiriöitä käsitellään yhteistyössä kaupungin nuorisopalvelujen ja huoltajien kanssa.

Hyväksytty vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 19.4.2016 § 17.