Osallistu ja vaikuta

Kaupunkilainen voi vaikuttaa kaupungin asioiden hoitoon ja päättäjiin eri tavoin. Vaaleissa äänestämisen lisäksi kaupunkilainen voi tehdä aloitteita, lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja viranhaltijoille sekä osallistua kaupungin asioita koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin. Kaupunkilainen voi tehdä myös kuntalaisaloitteen kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

Seuraa päätöksentekoa

Kaupungin esityslistat ja pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja, joihin jokainen kaupunkilainen voi tutustua. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta. Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kaupungin päätöksentekoon.

Hae tietoa verkosta

Otakantaa.fi
Kansalaisvaikuttamisesta löytyy tietoa oikeusministeriön ylläpitämiltä sivuilta. Otakantaa.fi on valtiohallinnon keskustelufoorumi, jossa ministeriöt järjestävät kansalaiskuulemisia eri aiheista.

Suomi.fi
Tunnistautumalla suomi.fi-palvelussa voit hoitaa asiasi verkossa, viestiä eri viranomaisten kanssa tai tarkistaa omat tietosi eri rekistereissä. Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Sivustolta löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset.