Esiopetusta täydentävä toiminta

Ohjeita lapsen ilmoittamisesta esiopetusta täydentävään toimintaan: tiedote (pdf).

Esi- ja perusopetusta, esiopetusta täydentävää toimintaa sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kauvatsan päiväkotikoululla sekä Kokemäen yhtenäiskoulun Tulkkilan ja Tuomaalan toimipisteissä. Esiopetusta täydentävän toiminnan tavoitteena on tutun ja turvallisen ympäristön tarjoaminen aamu- ja iltapäivissä sekä lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta toteutetaan Kokemäen päiväkoti Villa Vilinän Tulkkilan toimipisteen esiopetuksen yhteydessä sekä Kauvatsan päiväkotikoululla. Kokemäen yhtenäiskoulun Tuomaalan toimipisteen esiopetuksen yhteydessä toteutetaan avointa varhaiskasvatustoimintaa eskarikerhona.

Esiopetus ja esiopetusta täydentävä toiminta/ Tarja Kannisto, puh. 040 488 6227

Kauvatsan päiväkotikoulu
Varhaiskasvatuksen vastaava opettaja Johanna Kannisto,  puh.  040 488 6134
Rehtori Elina Kankaanpää, puh. 040 488 6181

Tulkkilan toimipiste
Varhaiskasvatuksen vastaava opettaja Piia-Maaria Laukamo, puh. 040 488 6159

Tuomaalan toimipiste
Vastaava opettaja Petra Kossi, puh. 040 488 2401