Kokemäen lukion aikuislinja (AILI)

Kokemäen lukion aikuislinja on joustava vaihtoehto tutkintoon tähtäävään tai muutoin tavoitteelliseen aikuisopiskeluun.

Aikuislinja tarjoaa aikuisiällä oivan mahdollisuuden jo hankitun osaamisen täydentämiseen ja uuden oppimiseen, tutkintotavoitteiseen opiskeluun tai harrastuspohjaiseen itsensä kehittämiseen. Saadun palautteen mukaan opiskelijoiden kokemukset ovat olleet positiivisia: tavoitteita on saavutettu ja toiminta on ollut joustavaa ja mielekästä. Työ jatkuu ja uudet opiskelijat ovat tervetulleita!

Aikuislinja on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, joiden tarkoituksena on lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaminen. Aikuislinja sopii myös henkilöille, jotka haluavat täydentää aikaisempia opintojaan erillisillä lukion kurssisuorituksilla eri aineissa, esimerkiksi kielissä.

Lukion aikuislinja sopii myös niille, jotka ammatillisen tutkinnon ohella haluavat suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon eli ns. kaksoistutkinnon.

Opiskelu aikuislinjalla edellyttää vahvaa henkilökohtaista panostusta ja motivaatiota.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelu tapahtuu yksilökohtaisten ratkaisujen mukaisesti joko osana päivälukion toimintaa, iltaopiskeluna iltaopetuksen yhteydessä tai itsenäisenä opiskeluna erilaisiin verkko-opiskeluratkaisuihin tukeutuen. Eri aineissa opiskelijan tukena ovat aineidensa erityisosaamisen hallitsevat lehtorit.

Päivälukioon verrattuna kurssien pituus on aikuislinjalla lyhyempi. Myös lukion päättötodistukseen vaadittava kurssimäärä (44 kurssia) on aikuislinjalla päivälukiota (75 kurssia) pienempi. Tämä johtuu ennen muuta pakollisten taito- ja taideaineiden puuttumisesta aikuislinjan kurssiohjelmasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuislinjalla opiskelu olisi päivälukiota helpompaa. Kun kurssien arviointitaso on sama, on opiskelijan korvattava yleensä vähäisempi lähiopetus itsenäisen opiskelun suuremmalla määrällä.