Kokemäen lukion aikuislinja (AILI)

Kokemäen lukion aikuislinja on joustava vaihtoehto tutkintoon tähtäävään tai muutoin tavoitteelliseen aikuisopiskeluun.

Aikuislinja tarjoaa aikuisiällä oivan mahdollisuuden jo hankitun osaamisen täydentämiseen ja uuden oppimiseen, tutkintotavoitteiseen opiskeluun tai harrastuspohjaiseen itsensä kehittämiseen. Aikuislinja on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, joiden tarkoituksena on lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon suorittaminen. Aikuislinja sopii myös henkilöille, jotka haluavat täydentää aikaisempia opintojaan erillisillä opintosuorituksilla, esimerkiksi kielissä. Lukion aikuislinja sopii myös niille, jotka ammatillisen tutkinnon ohella haluavat suorittaa samanaikaisesti ylioppilastutkinnon eli ns. kaksoistutkinnon.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelu tapahtuu yksilökohtaisten ratkaisujen mukaisesti joko osana päivälukion toimintaa, iltaopiskeluna iltaopetuksen yhteydessä tai itsenäisenä opiskeluna. Eri aineissa opiskelijan tukena ovat aineidensa erityisosaamisen hallitsevat lehtorit.

Päivälukioon verrattuna aikuislinja on suppeampi; lukion päättötodistukseen vaadittava opintomäärä (150 opintopistettä) on aikuislinjalla huomattavasti pienempi (88 opintopistettä). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuislinjalla opiskelu olisi päivälukiota helpompaa. Koska opintojaksojen arviointitaso on sama, on opiskelijan korvattava yleensä vähäisempi lähiopetus itsenäisen opiskelun suuremmalla määrällä.

Tervetuloa opiskelemaan Kokemäen lukioon!