Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää tiedot asiarekistereistä, tietovarannoista, tietojärjestelmistä, tietoaineistoista, tietoryhmistä sekä tietoaineistojen saatavuudesta. Kuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuvaus siitä, miten Kokemäen kaupungin asiarekisteri sekä palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet. Sen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Asiakirjajulkisuuskuvaus on hyväksytty Kokemäen kaupunginhallituksessa 17.6.2021.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintamalli on kuvaus tiedonhallintyksikössä (kunnassa)toimivien viranomaisten tehtävien hoidossa toteuttavasta tiedonhallinnasta. Tiedonhallintamalli auttaa viranomaisia hallitsemaan jatkuvasti lisääntyvää tietomäärää. Se auttaa hahmottamaan ja hallitsemaan tiedon elinkaarta sekä siten tunnistamaan ja hallitsemaan myös uusien digitaalisten palvelujen käyttämiseen liittyviä riskejä.

Tiedonhallintamalli on hyväksytty Kokemäen kaupunginhallituksessa 17.6.2021

Tiedonhallintamalli, yleinen osio