Kokemäen kaupungin tiedote kuntalaisille koronavirukseen liittyen

Koronarokotus

Kessoten alueella koronarokotuksen voi tällä hetkellä varata:
 • ajan voivat varata nyt kaikki 12 vuotta täyttäneet Kessoten alueella asuvat/terveyskeskusvalinnan tehneet
 • 5-11-vuotiaiden lasten rokotukset on keskitetty terveysasemien neuvoloihin
 • ajanvaraus netissä https://secure.vihta.com/public-ng/kessote/
 • ajanvaraus puhelimitse ark. klo 8.00-10.00, puh. 02 677 3930
 • Peruskouluikäisten (12-15 v.) rokotukset järjestetään myös kouluissa. Ajanvaraus omalta kouluterveydenhoitajalta.
 • MUISTA!
  • Tule rokotukseen vain terveenä ja varatulle ajalle
  • Käytä kasvomaskia
  • Desinfioi kädet saapuessa ja poistuessa
  • Säilytä turvavälit (2 m) muihin odottaessasi
  • Ota mukaan Kela-kortti ja ota se esille odottaessasi
  • Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti
  • Rokotuksen jälkeen seuranta-aika 15min
  • Lataa Koronavilkku puhelimeesi

Lisätietoja Kessoten koronarokotuksista sekä lista koronavirustartunnalle altistavista sairauksista täältä.

Ajankohtaiset suositukset

Satakunnan koronavirustilannearvio ja voimassaolevat satakuntalaisia koskevat suositukset päivittyvät Satasairaalan sivulle Koronavirus (Covid-19) torstaisin n. klo 17.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sivulla on tietoa kuntayhtymän palveluista ja ohjeita koronavirukseen liittyen.

Julkiset tilat

Kaikissa kaupungin tiloissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Tiloissa tulee huomioida voimassa oleva hygieniaohjeistus sekä henkilöiden väliset turvavälit.

Kirjastot aukioloajat näet täältä.

Kierrätyskeskus aukioloajat näet täältä Kierrätyskeskuksen aukioloajat

Nuorisotilat aukioloajat näet täältä.

Uimahallissa koululaisuinnit jatkuvat normaalisti. Uimahallin aukioloajat näet täältä.

Työllisyyspalveluiden asiakaspalvelupiste aukioloajat näet täältä

Maskisuositus

Satakunnassa on voimassa laaja maskisuositus, joka koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja. Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa kaikille 12 vuotta täyttäneille henkilöille:

 • Aina joukkoliikenteessä.
 • Aina julkisissa sisätilaisuuksissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset, vaikka koronapassi olisi käytössä
 • Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä. Työpaikoilla suositellaan huomioimaan Työterveyslaitoksen ohjeistus. Työnantaja päättää työpaikoilla sovellettavista käytännöistä
 • Aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa, esimerkiksi yleisötapahtumissa, kun paikalla on runsaasti ihmisiä
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Sairaalassa, terveyskeskuksessa tai ympärivuorokautisen hoivan laitoksissa vierailtaessa tai työskenneltäessä

Suositus harrastustoimintaan

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat jälleen mahdollisia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 15.2.2022 alkaen. Asiakkaille ja osallistujille tarkoitetuissa tiloissa toiminta on kuitenkin edelleen kyettävä järjestämään siten, että osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossa järjestää myös sisätiloissa ilman osallistujamäärärajoitusta. Yleisölle avoimissa tai rajatun osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa sisä- ja ulkotiloissa pitää toiminta jatkossakin järjestää niin, että lähikontaktin aiheuttama tartuntariski on mahdollisimman pieni. Tämän velvoitteen voi toteuttaa esimerkiksi rajaamalla osallistujamäärää tai osallistujien liikkumista tilassa, sijoittelemalla osallistujien paikat aiempaa väljemmin, edellyttämällä kasvomaskin käyttöä tai tehostamalla ilmanvaihtoa.

Tartuntatautilain 58 d pykälän mukainen asiakas-, osallistuja- ja yleisötiloja koskeva päätös on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa 15.-28.2.2022.

Kansalaisopiston opetus on alkanut kaikkien kurssien osalta 1.2.2022 terveysturvallisuus huomioiden.

Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia.

Voimailijoiden kuntosali on avoinna koronarajoituksin.

Kaupungin työntekijät

Henkilökuntaa on ohjeistettu maskien tai visiirien käyttämiseen työtehtävissä, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 Päiväkotien ja perusopetuksen henkilökunta käyttää työssään maskeja tai visiirejä. Maskisuositus koskee myös seuraavia ikäryhmiä:
-Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen kohdalla ATTR suosittelee huolehtimaan, että varhaiskasvatusryhmien välillä ei synny kontakteja.

Kokemäen kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille kaupunkilaisille

Kokemäen kaupunki jakaa kaupunkilaisille maksuttomia hengityssuojaimia kaupunginviraston aulassa osoitteessa Tulkkilantie 2, Kokemäki. Hengityssuojaimia on saatavilla arkipäivisin viraston aukioloaikoina (kello 9-15) ja ne on tarkoitettu kokemäkeläisille, jotka eivät muutoin oman taloudellisen tilanteensa vuoksi kykenisi hengityssuojaimia hankkimaan.

Satakunnassa hengityssuojaimia on suositeltu käytettäväksi laajalti tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Samoin henkilöitä, joilla on epäilys koronavirustartunnasta ja joka odottaa testitulosten valmistumista suositellaan maskin käyttöön tilanteissa, joissa on heidän on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.  Ajankohtaiset suositukset löytyvät THL:n verkkosivuilta, joihin pääset tästä linkistä.

Epidemiaan varautuminen

Kokemäen kaupunki on päivittänyt varautumistaan epidemia-asioiden osalta voimassa olevien valtakunnallisten suosituksien mukaisesti. Tarpeen mukaan kaupunki on varautunut monin eri keinoin muun muassa kaupungin toimintojen uudelleen järjestelyyn.
Kaikki kaupungin lakisääteiset palvelut tullaan järjestämään koronavirustilanteesta huolimatta.
Tarpeettomien tartuntojen ehkäisemiseksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki Kokemäen kaupungin asukkaat kiinnittävät erityistä huomiota omaan toimintaansa.

Toiminta mahdollisessa tartuntatilanteessa

Mikäli kaupungin asukkaalla on lieviäkin ylähengitystieinfektion oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut), tulee kaupunkilaisen jäädä kotiin työstä, kokouksesta tai muusta toiminnasta. Jos vakavampia oireita ilmenee tai henkilö kuuluu riskiryhmään, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä omaan terveyskeskukseen puhelimitse.

Karanteeniin asetettujen henkilöiden auttaminen

Kokemäen kaupunki on varautunut tartuntatautitilanteessa tarjoamaan karanteeniin joutuneelle henkilölle karanteeniasunnon. Karanteeniasunnot on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa muut samassa taloudessa asuvat eivät ole vielä altistuneet koronatartunnalle. Tarvittaessa kaupunki on varautunut auttamaan karanteeniin asetettuja kuntalaisia ruokaostoksien hankkimisessa. Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumerosta saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen. Puhelinnumero on 040 488 6295 ja puhelinnumero on avoinna klo 9.00-15.00.

 

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ajankohtaiset koronatiedotteet löytyvät täältä

Pyydä apua! -nappi on sosiaalipalveluille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Se on tarkoitettu kaikenikäisille avuntarvitsijoille.