Kokemäen kaupungin tiedote kuntalaisille koronavirukseen liittyen

Ajankohtaiset suositukset

Satakunnan koronavirustilannearvio ja voimassaolevat satakuntalaisia koskevat suositukset päivittyvät Satasairaalan sivulle Koronavirus (Covid-19) torstaisin n. klo 17.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän sivulla on tietoa kuntayhtymän palveluista ja ohjeita koronavirukseen liittyen.

Suositus: Ei yli 6 hengen yksityistilaisuuksia

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on tehnyt suosituksen, että yli 6 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi tai niihin osallistuttaisi. Myös yksityisissä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien pito ei onnistu.

Lisäksi suositellaan, että leviämisvaiheen alueilta saapuvien vieraiden kutsumisessa tulee käyttää harkintaa.

Määräys julkisten tilaisuuksien järjestämisestä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt, että Satakunnassa alle 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa vain silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeisiin pääset tästä. Yli 10 henkilön yleisötilaisuuksia ei saa järjestää lainkaan. Määräys on voimassa 19.3.2021 saakka.

Suositus matkustamisen välttämisestä

Tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen maakuntiin ei suositella.

Julkiset tilat

Kokemäen kaupunki sulkee kaupunginviraston 22.2.2021 alkaen 28.3.2021 saakka. Tänä aikana asiointi kaupunginvirastossa on mahdollista vain ajanvarauksella.

Kaikissa kaupungin tiloissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Kirjastot pysyvät auki, mutta kirjastossa suositellaan mahdollisimman pikaista asiointia. Kirjaston lukusalit ja näyttelytilat suljetaan 19.2.2021 alkaen 28.3.2021 saakka.

Kierrätyskeskus suljetaan 28.3.2021 saakka. Se on käytössä asiakkaille ajanvarauksella. Ajanvaraus puh. 040 488 3949.

Nuorisotilat suljetaan 1.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi.

Uimahallit suljetaan 1.3.-28.3.2021 väliseksi ajaksi. Koululaisuinteja pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan alakoululaisten osalta.

Työllisyyspalveluiden asiakaspalvelupiste suljetaan 28.3.2021 saakka. Asiointi asiakaspalvelupisteessä siihen saakka ainoastaan ajanvarauksella.  Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät siirtyvät etätyöskentelyyn mahdollisuuksien mukaan. Asiakkaille ilmoitetaan tästä erikseen.

Suositus harrastustoimintaan

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän linjauksen mukaisesti 12-vuotiaat tai nuoremmat lapset voivat jatkaa harrastetoimintaa seuraavin edellytyksin:

  • kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä
  • ottelut ja kilpailut pidetään asuinkaupungin sisällä
  • harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona

Kaikki yli 12-vuotiaiden harrastetoiminta suositellaan lopetettavaksi.

Kansalaisopiston alle 12-vuotiaiden kurssit keskeytetään 28.3.2021 saakka.

Salivuorot yli 12-vuotiaiden harrastetoiminnassa perutaan 28.3.2021 saakka.

Voimailijoiden kuntosali suljetaan 28.3.2021 saakka.

Kaupungin työntekijät

Kokemäen kaupungin työntekijöitä on informoitu koronaviruksen aiheuttamista varotoimenpiteistä. Etäyhteydessä kokouksien pitämistä suositellaan. Työntekijät, joiden on ollut työtehtävät huomioiden ollut mahdollista siirtyä etätyöhön, tekevät nyt etätyötä. Henkilökuntaa on ohjeistettu maskien tai visiirien käyttämiseen työtehtävissä, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Alakoulut jatkavat toistaiseksi lähiopetuksessa. Päiväkotien ja perusopetuksen henkilökunta käyttää työssään maskeja tai visiirejä. Maskisuositus koskee myös seuraavia ikäryhmiä:
– kaikkia kuudennen luokan oppilaita, sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa
– koulukuljetusoppilaita 6 luokasta ylöspäin, sekä nuorempia oppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa on 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.
Vanhempia suositellaan maskien käyttöön lasta päiväkotiin tai kouluun saattaessa.

Yläkoulu- ja lukio

Kokemäen yhteiskoulu seitsemännestä yhdeksänteen luokkaan siirtyy etäopetukseen alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän päätöksen mukaisesti 3.3.2021. Lukiot siirtyvät etäopetukseen 2.3.2021Yläkoulun (7.-9.-luokkalaiset) ja lukion oppilaille mahdollistetaan kouluruoka etäopiskelun ajaksi. Oppilaita ja heidän vanhempiaan tiedotetaan ruokajärjestelyistä. Etäopetus jatkuu 28.3.2021 saakka.  

Kokemäen kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille kaupunkilaisille

Kokemäen kaupunki jakaa kaupunkilaisille maksuttomia hengityssuojaimia kaupunginviraston aulassa osoitteessa Tulkkilantie 2, Kokemäki. Hengityssuojaimia on saatavilla arkipäivisin viraston aukioloaikoina (kello 9-15) ja ne on tarkoitettu kokemäkeläisille, jotka eivät muutoin oman taloudellisen tilanteensa vuoksi kykenisi hengityssuojaimia hankkimaan.

Satakunnassa hengityssuojaimia on suositeltu käytettäväksi laajalti tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Samoin henkilöitä, joilla on epäilys koronavirustartunnasta ja joka odottaa testitulosten valmistumista suositellaan maskin käyttöön tilanteissa, joissa on heidän on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.  Ajankohtaiset suositukset löytyvät THL:n verkkosivuilta, joihin pääset tästä linkistä.

Epidemiaan varautuminen

Kokemäen kaupunki on päivittänyt varautumistaan epidemia-asioiden osalta voimassa olevien valtakunnallisten suosituksien mukaisesti. Tarpeen mukaan kaupunki on varautunut monin eri keinoin muun muassa kaupungin toimintojen uudelleen järjestelyyn.
Kaikki kaupungin lakisääteiset palvelut tullaan järjestämään koronavirustilanteesta huolimatta.
Tarpeettomien tartuntojen ehkäisemiseksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki Kokemäen kaupungin asukkaat kiinnittävät erityistä huomiota omaan toimintaansa.

Toiminta mahdollisessa tartuntatilanteessa

Mikäli kaupungin asukkaalla on lieviäkin ylähengitystieinfektion oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut), tulee kaupunkilaisen jäädä kotiin työstä, kokouksesta tai muusta toiminnasta. Jos vakavampia oireita ilmenee tai henkilö kuuluu riskiryhmään, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä omaan terveyskeskukseen puhelimitse.

Karanteeniin asetettujen henkilöiden auttaminen

Kokemäen kaupunki on varautunut tartuntatautitilanteessa tarjoamaan karanteeniin joutuneelle henkilölle karanteeniasunnon. Karanteeniasunnot on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa muut samassa taloudessa asuvat eivät ole vielä altistuneet koronatartunnalle. Tarvittaessa kaupunki on varautunut auttamaan karanteeniin asetettuja kuntalaisia ruokaostoksien hankkimisessa. Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumerosta saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen. Puhelinnumero on 040 488 6295 ja puhelinnumero on avoinna klo 9.00-15.00.

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ajankohtaiset koronatiedotteet löytyvät täältä. 

Lapsiperheille suunnattu kanava, jossa perhe voi pyytää apua, löytyy täältä.