Kokemäen kaupungin tiedote kuntalaisille koronavirukseen liittyen

Ajankohtaiset suositukset

Satakunnan koronavirustilannearvio ja voimassaolevat satakuntalaisia koskevat suositukset päivittyvät Satasairaalan sivulle Koronavirus (Covid-19) torstaisin n. klo 17.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän sivulla on tietoa kuntayhtymän palveluista ja ohjeita koronavirukseen liittyen.

Suositus: Ei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on tehnyt 28.11.2020 suosituksen, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi tai niihin osallistuttaisi. Myös yksityisissä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien pito ei onnistu.

Suositellaan, että samaan vapaa-ajan tilaisuuteen osallistuisi korkeintaan 5 saman työyhteisön jäsentä.

Lisäksi suositellaan, että leviämisvaiheen alueilta saapuvien vieraiden kutsumisessa tulee käyttää harkintaa.

 

Määräys julkisten tilaisuuksien järjestämisestä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 2.12.2020 päättänyt, että Satakunnassa yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa vain silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.  Määräys on voimassa 3.-23.12.2020.

Suositus matkustamisen välttämisestä

Tarpeetonta matkustamista leviämisvaiheen maakuntiin ei suositella.

Suositus harrastustoimintaan

Harrastustoiminnassa suositellaan joukkueurheilun ja kontaktilajien kilpailutoiminnan rajaamista vain omalle alueelle.

Yli 15-vuotiaiden ryhmämuotoista sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta suositellaan lopetettavaksi. Harrastustoiminnassa ohjeistetaan suosimaan toimintaa etäyhteyksin. Rajoitus ei koske yksilö- tai ryhmälajien maajoukkuetoimintaa, SM-tason ja I-divisioonatasoista kilpailu- ja harjoittelutoimintaa sekä kansainväliselle huipulle tähtäävää ammattimaista harjoittelua.

Harrastustoiminnassa on huolehdittava, että osallistujien ja seurueiden on käytännössä mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Kokemäen kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille kaupunkilaisille

Kokemäen kaupunki jakaa kaupunkilaisille maksuttomia hengityssuojaimia kaupunginviraston aulassa osoitteessa Tulkkilantie 2, Kokemäki. Hengityssuojaimia on saatavilla arkipäivisin viraston aukioloaikoina (kello 9-15) ja ne on tarkoitettu kokemäkeläisille, jotka eivät muutoin oman taloudellisen tilanteensa vuoksi kykenisi hengityssuojaimia hankkimaan.

Satakunnassa hengityssuojaimia on suositeltu käytettäväksi laajalti tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Samoin henkilöitä, joilla on epäilys koronavirustartunnasta ja joka odottaa testitulosten valmistumista suositellaan maskin käyttöön tilanteissa, joissa on heidän on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.  Ajankohtaiset suositukset löytyvät THL:n verkkosivuilta, joihin pääset tästä linkistä.

Epidemiaan varautuminen

Kokemäen kaupunki on päivittänyt varautumistaan epidemia-asioiden osalta voimassa olevien valtakunnallisten suosituksien mukaisesti. Tarpeen mukaan kaupunki on varautunut monin eri keinoin muun muassa kaupungin toimintojen uudelleen järjestelyyn.
Kaikki kaupungin lakisääteiset palvelut tullaan järjestämään koronavirustilanteesta huolimatta.
Tarpeettomien tartuntojen ehkäisemiseksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki Kokemäen kaupungin asukkaat kiinnittävät erityistä huomiota omaan toimintaansa.

Toiminta mahdollisessa tartuntatilanteessa

Mikäli kaupungin asukkaalla on lieviäkin ylähengitystieinfektion oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut), tulee kaupunkilaisen jäädä kotiin työstä, kokouksesta tai muusta toiminnasta. Jos vakavampia oireita ilmenee tai henkilö kuuluu riskiryhmään, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä omaan terveyskeskukseen puhelimitse.

Karanteeniin asetettujen henkilöiden auttaminen

Kokemäen kaupunki on varautunut tartuntatautitilanteessa tarjoamaan karanteeniin joutuneelle henkilölle karanteeniasunnon. Karanteeniasunnot on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa muut samassa taloudessa asuvat eivät ole vielä altistuneet koronatartunnalle. Tarvittaessa kaupunki on varautunut auttamaan karanteeniin asetettuja kuntalaisia ruokaostoksien hankkimisessa. Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumerosta saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen. Puhelinnumero on 040 488 6295 ja puhelinnumero on avoinna klo 9.00-15.00.

Muutokset Kokemäen kaupungin palveluissa

Kaupungin työntekijät

Kokemäen kaupungin työntekijöitä on informoitu koronaviruksen aiheuttamista varotoimenpiteistä. Etäyhteydessä kokouksien pitämistä suositellaan. Työntekijät, joiden on ollut työtehtävät huomioiden ollut mahdollista siirtyä etätyöhön, tekevät nyt etätyötä. Henkilökuntaa on ohjeistettu maskien tai visiirien käyttämiseen työtehtävissä, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Päiväkotien ja perusopetuksen henkilökunta siirtyy maskien tai visiirien käyttöön viimeistään 30.11.2020. Oppilailta maskien käyttöä ei edellytetä. Vanhempia suositellaan maskien käyttöön lasta päiväkotiin tai kouluun saattaessa.

Lukio

Lukion oppilaat siirtyvät etäopetukseen 4.12.2020 alkaen. Etäopetus jatkuu vuoden 2020 loppuun. 30.11.-4.12.2020 oppilaat käyttävät koulun tiloissa maskeja. Oppilaat saavat maskit koulun henkilökunnalta.

Kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto keskeyttää yli 15-vuotiaiden ryhmämuotoisen kurssitoiminnan 30.11.2020 alkaen alueellisen koronatyöryhmän ohjeistuksesta. Keskeytys on voimassa joulukuun 2020 loppuun saakka. Keskeytyksestä on ilmoitettu kaikille ryhmiin ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.

Kokemäen kaupunki seuraa tilannetta aktiivisesti ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista tilanteeseen.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ajankohtaiset koronatiedotteet löytyvät täältä. 

Lapsiperheille suunnattu kanava, jossa perhe voi pyytää apua, löytyy täältä.