Kokemäen kaupungin tiedote kuntalaisille koronavirukseen liittyen

Epidemiaan varautuminen

Kokemäen kaupunki on päivittänyt varautumistaan epidemia-asioiden osalta voimassa olevien valtakunnallisten suosituksien mukaisesti. Tarpeen mukaan kaupunki on varautunut monin eri keinoin muun muassa kaupungin toimintojen uudelleen järjestelyyn.
Kaikki kaupungin lakisääteiset palvelut tullaan järjestämään koronavirustilanteesta huolimatta.
Tarpeettomien tartuntojen ehkäisemiseksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki Kokemäen kaupungin asukkaat kiinnittävät erityistä huomiota omaan toimintaansa.

Kaupungin tämänhetkinen tilanne

Kokemäen alueella ei ole tiettävästi havaittu vielä yhtään koronatartuntaa. Kokemäen kaupunki tekee aktiivista yhteistyötä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa ja kuntalaisia tiedotetaan mahdollisista muutoksista tilanteeseen.

Toiminta mahdollisessa tartuntatilanteessa

Mikäli kaupungin asukkaalla on lieviäkin ylähengitystieinfektion oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut), tulee kaupunkilaisen jäädä kotiin työstä, kokouksesta tai muusta toiminnasta. Jos vakavampia oireita ilmenee tai henkilö kuuluu riskiryhmään, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä omaan terveyskeskukseen puhelimitse.

Karanteeniin asetettujen henkilöiden auttaminen

Kokemäen kaupunki on varautunut tartuntatautitilanteessa tarjoamaan karanteeniin joutuneelle henkilölle karanteeniasunnon. Karanteeniasunnot on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa muut samassa taloudessa asuvat eivät ole vielä altistuneet koronatartunnalle. Tarvittaessa kaupunki on varautunut auttamaan karanteeniin asetettuja kuntalaisia ruokaostoksien hankkimisessa. Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumerosta saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen. Puhelinnumero on 040 488 6295 ja puhelinnumero on avoinna klo 9.00-15.00.

Kaupungin työntekijät

Kokemäen kaupungin työntekijöitä on informoitu koronaviruksen aiheuttamista varotoimenpiteistä. Työntekijöitä on ohjeistettu muun muassa matkustusrajoituksista. Samoin kaikki kokoukset sekä koulutukset Kokemäen kaupungin ulkopuolella on peruttu tai uudelleen järjestetty etäyhteydellä. Etäyhteydessä kokouksien pitämistä suositellaan. Etätyönmahdollisuuksia selvitetään työntekijöiden kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Muutoksia kaupungin toiminnassa

 • Kaupunginvirasto on suljettu 17.3. alkaen. Tapaamiset virastoon tulee sopia etukäteen.
 • Henrikinhoviin on asetettu vierailukielto 13.3. alkaen.
 • Henrikinhovin intervallijaksot priorisoidaan tarpeen mukaan.
 • Uimahalli on suljettu 14.3. alkaen.
 • Koulujen salien sekä Tulkkila-salin iltatoiminta loppuu 16.3. alkaen. Myöskään muut kaupungin tilat eivät ole ulkopuolisten käyttäjien käytettävissä.
 • Kirjaston on suljettu 17.3. alkaen.
 • Kansalaisopisto on suljettu 16.3. alkaen.
 • Nuorisotilat on suljettu 16.3 alkaen.
 • Koulut ovat siirtyneet etäopetukseen : Kokemäen yhteiskoulussa ja lukiossa siirryttiin etäopetukseen maanantaista 16.3.2020 alkaen. Tulkkilan koulun luokat 1 – 5 sekä Lähteenmäen ja Tuomaalan koulujen luokat 1 – 6 siirryttiin etäopetukseen tiistaina 17.3.2020. Esiopetus jatkuu järjestelystä huolimatta normaalisti. Perusopetuksen 1.-3. luokkien lähiopetus jatkuu 18.3.2020 niille lapsille, joiden huoltajat toimivat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Erityisen tuen oppilailla on oikeus lähiopetukseen. Tarkemmat tiedot kouluilta.
 • Vanhusten päivätoiminta on suljettu 16.3. alkaen.
 • Hovipaja on suljettu 16.3 alkaen.
 • Kumu on suljettu 16.3. alkaen.
 • Työllisyyspalvelut on suljettu 17.3. alkaen. Työllisyyspalveluiden ollessa suljettuina, myös Kierrätyskeskus on suljettu.
 • Kylvetyspalvelut ovat voimassa niiden asiakkaiden osalta, joilla ei ole tarvittavia kylpytiloja. Kylvetyspalveluiden paikka siirretään. Asiakkaita informoidaan siirrosta.
 • Kaupungin avainhenkilöiden lomat on peruttu.

Kokemäen kaupunki seuraa tilannetta aktiivisesti ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista tilanteeseen.

Kokemäellä 27.3.2020
Kokemäen kaupungin johtoryhmä

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän tiedote 16.3.2020

Ajankohtaiset uutiset

Kelan etäasiointipiste on avoinna 23.3.2020 alkaen ajanvarauksella

Nuorten tukitiimi auttaa poikkeusolojen aikana

Kokemäen tukipuhelin

https://kokemaki.fi/2020/03/25/lapsiperheille-suunnattu-pyyda-apua-nappi/