Kokemäen kaupungin tiedote kuntalaisille koronavirukseen liittyen

Ajankohtaiset suositukset

Satakunnan koronavirustilannearvio ja voimassaolevat satakuntalaisia koskevat suositukset päivittyvät Satasairaalan sivulle Koronavirus (Covid-19) torstaisin n. klo 17.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän sivulla on tietoa kuntayhtymän palveluista ja ohjeita koronavirukseen liittyen.

Suositus: Ei yli 6 hengen yksityistilaisuuksia

Alueellinen tartuntatautien torjunnan työryhmä on tehnyt suosituksen, että yli 6 hengen yksityistilaisuuksia ei järjestettäisi tai niihin osallistuttaisi. Myös yksityisissä tilaisuuksissa tulee käyttää suu-nenäsuojusta, mikäli turvaetäisyyksien pito ei onnistu. Suositus on voimassa 25.4.2021 saakka.

Määräys julkisten tilaisuuksien järjestämisestä

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt, että Satakunnassa alle 6 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa vain silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamien ohjeiden mukaisesti. Ohjeisiin pääset tästä. Yli 6 henkilön yleisötilaisuuksia ei saa järjestää lainkaan. Määräys on voimassa 26.4.2021 saakka.

Julkiset tilat

Kaupunginviraston sulkua jatketaan 25.4.2021 saakka. Tänä aikana asiointi kaupunginvirastossa on mahdollista vain ajanvarauksella.

Kaikissa kaupungin tiloissa suositellaan vahvasti maskin käyttöä. Tiloissa tulee huomioida voimassa oleva hygieniaohjeistus sekä henkilöiden väliset turvavälit.

Kirjastot pysyvät auki, mutta kirjastossa suositellaan mahdollisimman pikaista asiointia. Kirjaston lukusalit ja näyttelytilat pidetään suljettuina 25.4.2021 saakka.

Kierrätyskeskus pidetään suljettuna 25.4.2021 saakka. Se on käytössä asiakkaille ajanvarauksella. Ajanvaraus puh. 040 488 3949.

Nuorisotilat pysyvät suljettuina 25.4.2021 asti.

Uimahallissa koululaisuinnit jatkuvat normaalisti. Muutoin uimahalli on suljettu 25.4.2021 asti.

Työllisyyspalveluiden asiakaspalvelupiste pidetään suljettuna 25.4.2021 saakka. Asiointi asiakaspalvelupisteessä siihen saakka ainoastaan ajanvarauksella.

Suositus harrastustoimintaan

Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän linjauksen mukaisesti 12-vuotiaat tai nuoremmat lapset voivat jatkaa harrastetoimintaa seuraavin edellytyksin:

  • kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä
  • harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona

Kaikki yli 12-vuotiaiden harrastetoiminta tulee pitää keskeytettynä 18.4.2021 saakka, ellei siinä voida noudattaa kaikkia annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita. Mikäli tilanne Satakunnassa ei pahene, lasten ja nuorten harrastetoiminta pyritään vapauttamaan 19.4.2021 alkaen.

Kansalaisopiston ryhmämuotoiset kurssit  pidetään keskeytettynä lopun kevätlukukauden ajan. Yksilöopetus jatkuu normaalisti 29.3.2021 alkaen hygieniaohjeistus huomioiden.

Salivuorot aikuisten harrastetoiminnassa perutaan edelleen 25.4.2021 saakka.

Voimailijoiden kuntosali pysyy suljettuna 25.4.2021 saakka.

Kaupungin työntekijät

Kokemäen kaupungin työntekijöitä on informoitu koronaviruksen aiheuttamista varotoimenpiteistä. Etäyhteydessä kokouksien pitämistä suositellaan. Työntekijät, joiden on ollut työtehtävät huomioiden ollut mahdollista siirtyä etätyöhön, tekevät nyt etätyötä. Henkilökuntaa on ohjeistettu maskien tai visiirien käyttämiseen työtehtävissä, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 Päiväkotien ja perusopetuksen henkilökunta käyttää työssään maskeja tai visiirejä. Maskisuositus koskee myös seuraavia ikäryhmiä:
– kaikkia kuudennen luokan oppilaita, sekä viidennen luokan oppilaita siltä osin, kun koulussa on ns. yhteisluokkia, joissa 5-luokkalaiset ja 6-luokkalaiset opiskelevat samassa tilassa
– koulukuljetusoppilaita 6 luokasta ylöspäin, sekä nuorempia oppilaita, mikäli heidän kanssaan samassa kuljetuksessa on 6-luokkalaisia tai vanhempia oppilaita.
Vanhempia suositellaan maskien käyttöön lasta päiväkotiin tai kouluun saattaessa.

Kokemäen kaupunki jakaa hengityssuojaimia vähävaraisille kaupunkilaisille

Kokemäen kaupunki jakaa kaupunkilaisille maksuttomia hengityssuojaimia kaupunginviraston aulassa osoitteessa Tulkkilantie 2, Kokemäki. Hengityssuojaimia on saatavilla arkipäivisin viraston aukioloaikoina (kello 9-15) ja ne on tarkoitettu kokemäkeläisille, jotka eivät muutoin oman taloudellisen tilanteensa vuoksi kykenisi hengityssuojaimia hankkimaan.

Satakunnassa hengityssuojaimia on suositeltu käytettäväksi laajalti tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Samoin henkilöitä, joilla on epäilys koronavirustartunnasta ja joka odottaa testitulosten valmistumista suositellaan maskin käyttöön tilanteissa, joissa on heidän on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella.  Ajankohtaiset suositukset löytyvät THL:n verkkosivuilta, joihin pääset tästä linkistä.

Epidemiaan varautuminen

Kokemäen kaupunki on päivittänyt varautumistaan epidemia-asioiden osalta voimassa olevien valtakunnallisten suosituksien mukaisesti. Tarpeen mukaan kaupunki on varautunut monin eri keinoin muun muassa kaupungin toimintojen uudelleen järjestelyyn.
Kaikki kaupungin lakisääteiset palvelut tullaan järjestämään koronavirustilanteesta huolimatta.
Tarpeettomien tartuntojen ehkäisemiseksi on ensisijaisen tärkeää, että kaikki Kokemäen kaupungin asukkaat kiinnittävät erityistä huomiota omaan toimintaansa.

Toiminta mahdollisessa tartuntatilanteessa

Mikäli kaupungin asukkaalla on lieviäkin ylähengitystieinfektion oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, lihaskivut), tulee kaupunkilaisen jäädä kotiin työstä, kokouksesta tai muusta toiminnasta. Jos vakavampia oireita ilmenee tai henkilö kuuluu riskiryhmään, tulee hänen olla välittömästi yhteydessä omaan terveyskeskukseen puhelimitse.

Karanteeniin asetettujen henkilöiden auttaminen

Kokemäen kaupunki on varautunut tartuntatautitilanteessa tarjoamaan karanteeniin joutuneelle henkilölle karanteeniasunnon. Karanteeniasunnot on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa muut samassa taloudessa asuvat eivät ole vielä altistuneet koronatartunnalle. Tarvittaessa kaupunki on varautunut auttamaan karanteeniin asetettuja kuntalaisia ruokaostoksien hankkimisessa. Ikäihmisten palveluneuvonnan puhelinnumerosta saa neuvontaa, ohjausta ja tarvittaessa apua esimerkiksi ateriapalveluiden, kauppapalveluiden ja kotihoidon järjestämiseen. Puhelinnumero on 040 488 6295 ja puhelinnumero on avoinna klo 9.00-15.00.

 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ajankohtaiset koronatiedotteet löytyvät täältä. 

Lapsiperheille suunnattu kanava, jossa perhe voi pyytää apua, löytyy täältä.