Palveluhakemisto

Kokemäen kaupungin puhelinvaihde palvelee ja neuvoo numerossa 040 488 6111

Hallinto-osasto 
Kaupunginjohtaja Nina Kivi
kaupungin johtaminen, viestintä, konserniyhtiöasiat, omistajapolitiikka, sidosryhmäyhteistyö, elinkeinotoiminta, luottamushenkilöyhteistyö
040 488 6100
Hallintojohtaja Mikko Löfbacka
kaupunginjohtajan sijainen, hallinto-osaston osastopäällikkö, henkilöstöjohtaminen sis. työllisyyden hoito, hallintojohtaminen, hankintajohtaminen (keskitetty hankintatoimi), joukkoliikenne, vaalit, hallinnon tukitoiminnot, kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan ja yhteistyötoimikunnan valmistelu- ja täytäntöönpanoasiat
040 488 6101
Talousjohtaja Tauno Mäkinen
talousjohtamisen asiat, maksuvalmiusasiat
040 488 6120
Hallinnon sihteeri Leena Kopio
kaupunginjohtajan sihteeri, johdon tukitoiminnot, kirjaamo
040 488 6104
Henkilöstösuunnittelija Sirkka Vanhatalo
yleiset henkilöstö- ja palvelussuhdeasiat, tietosuoja-asiat (tietosuojavastaava)
040 488 6108
Työllisyyskoordinaattori Kirsi Kujansuu
Työvire -työllisyyden kehittämishanke
040 488 6102
Tietohallintopäällikkö Aki Ketonen040 488 6107
Tietohallintosuunnittelija Janne Lehtonen
työsuojeluasiat (työsuojelupäällikkö)
040 488 6105
Pääkirjanpitäjä Erja Ekberg
arkistotoimen asiat, asianhallinnan asiat
040 488 6106
Laskentasihteeri Mervi Tuominen040 488 6126
Palkkasihteeri Marjo Lehtinen040 488 6125
Palvelusihteeri, puhelinvaihteenhoitaja Eeva Tawast
julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitaminen, monistamo, puhelinvaihde
040 488 6111
Sivistysosasto 
Sivistysjohtaja Leena Aalto-Setälä
sivistysosaston osastopäällikkö, osaston johto- ja hallintotehtävät
040 488 6140
Toimistosihteeri Sari Mäkinen
kouluasiat, sivistyslautakunnan sihteerin tehtävät
040 488 6141
Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Hanhilahti
varhaiskasvatuksen tulosalueen johto- ja hallintotehtävät
040 488 6227
Päivähoitosihteeri Heli Kaija
varhaiskasvatusasiat
040 488 6230
Vs.vapaa-aikapäällikkö Aapo Kivenmaa
vapaa-ajan tulosalueen johto- ja hallintotehtävät
040 488 6172
Vapaa-aikasihteeri Eija Latvaniemi
vapaa-ajan asiat, vapaa-aikalautakunnan sihteerin tehtävät
040 488 6173
Päiväkodit
Tulkkilan päiväkoti
Päiväkodin johtaja Marja Soininen / Tulkkilan päiväkoti040 488 6262
Leppäkertut / Tulkkilan päiväkoti040 488 6263
Perhoset / Tulkkilan päiväkoti040 488 6264
Pörriäiset / Tulkkilan päiväkoti040 488 6273
Peipohjan päiväkoti
Päiväkodinjohtaja Teija Peltonen / Peipohjan päiväkoti040 488 6260
Naperot / Peipohjan päiväkoti040 488 6261
Tenavat / Peipohjan päiväkoti040 488 3948
Muksut / Peipohjan päiväkoti040 488 3947
Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä040 488 6265
Päiväkodin johtaja Tarja Kannisto / Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä040 488 6134
Hippulat / Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä040 488 6265
Hoput / Kauvatsan päiväkoti Päiväpesä040 488 6265
Perhepäivähoito
Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Hanhilahti / Perhepäivähoito040 488 6227
Päivähoitosihteeri Heli Kaija / Perhepäivähoito040 488 6230
Ryhmäperhepäiväkoti Pikkupiha / Perhepäivähoito040 488 3941
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja / Perhepäivähoito040 488 6274
Koulut
Lähteenmäen koulu040 488 6115
Rehtori Maria Pohjolainen / Lähteenmäen koulu040 488 6115
Iltapäivätoiminta / Lähteenmäen koulu040 488 6270
Tulkkilan koulu
Rehtori Tarja Sivula / Tulkkilan koulu040 488 6157
Vararehtori Virva Niinivirta / Tulkkilan koulu040 488 3998
Opettajainhuone / Tulkkilan koulu040 488 6163
Esiopetus / Tulkkilan koulu040 488 6272
Iltapäivätoiminta / Tulkkilan koulu040 488 6166
Tuomaalan koulu040 488 6185
Rehtori Juha-Pekka Pihlman / Tuomaalan koulu040 487 7104
Iltapäivätoiminta / Tuomaalan koulu040 488 6117
Kokemäen yhteiskoulu
Rehtori Timo Niinisalo / Kokemäen yhteiskoulu040 488 6145
Koulusihteeri Virpi Vallimäki / Kokemäen yhteiskoulu040 488 6147
Opinto-ohjaaja Mika Rantalainen / Kokemäen yhteiskoulu040 488 6149
Koulukuraattori Pirjo Reima / Kokemäen yhteiskoulu040 488 6142
Opettajainhuone / Kokemäen yhteiskoulu040 488 6154
Koulukuraattori Hanna Aaltonen (alakoulut)040 488 6119
Koulukuraattori Mika Koivula (Sataedu, Sasky)040 488 3979
Kokemäen lukio
Rehtori Juhani Grönroos / Kokemäen lukio040 488 6144
Vararehtori Mervi Maarala / Kokemäen lukio040 488 6160
Koulusihteeri Marika Viljanen / Kokemäen lukio040 488 6143
Opinto-ohjaus Sari Korpela / Kokemäen lukio040 488 6151
Opinto-ohjaus Juhani Grönroos / Kokemäen lukio040 488 6144
Opettajainhuone / Kokemäen lukio040 488 6154
Kokemäen kansalaisopisto
Vt. rehtori Leena Aalto-Setälä / Kokemäen kansalaisopisto040 488 6140
Koulusihteeri Virpi Vallimäki / Kokemäen kansalaisopisto040 488 6147
Kaupunginkirjasto040 488 6175
Kirjastonjohtaja Anette Kylä-Liuhala040 488 6176
Kauvatsan kirjasto040 488 6174
Uimahalli040 488 6177
Nuoriso
Etsivä nuorisotyöntekijä Tiia Laine040 488 6169
Nuorisotyöntekijä Mikko Säylä040 488 6290
Nuorisotyöntekijä Jenni Kotajärvi040 488 6291
Liikunta
Liikunnanohjaaja Paula Järvi040 488 6170
Perusturvaosasto 
Perusturvajohtaja Katja Lehtonen
perusturvaosaston osastopäällikkö, osaston johto- ja hallintotehtävät
040 488 6220
Palvelusihteeri Anne Hurri
sosiaalitoimiston ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta
040 488 6232
Sosiaalityö
Sosiaalityöntekijöiden puhelinaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-9.45.
Sosiaalipalvelupäällikkö Juhani Johansson
sosiaalityön, lastensuojelun- ja aikuissosiaalityön johtaminen
040 488 6221
Sosiaalityöntekijä Eeva Kuusisto
sosiaalityö, lastensuojelu- ja toimeentuloturvatehtävät
040 488 6225
Sosiaalityöntekijä, vastaava koulukuraattori Anna Nurmela
sosiaalityö, lastensuojelu- ja toimeentuloturvatehtävät
040 488 6224
Vs. sosiaalityöntekijä Kati Lehtotie
sosiaalityö, lastensuojelu- ja toimeentuloturvatehtävät
040 488 6223
Kasvatus- ja perheneuvoja Sirpa Mäkinen
lastensuojelun perhetyö
040 488 3966
 Kasvatus- ja perheneuvoja Raija Sarkki
lastensuojelun perhetyö
040 488 6226
Vs. kasvatus- ja perheneuvoja Sari Aalto
lastensuojelun perhetyö
040 488 3967
Palvelusihteeri/lastensuojelu Arja Virtanen-Kannisto
lastensuojelun asiakirjahallinto ja laskutus
040 488 6231
Edunvalvonta
Yleinen edunvalvoja Raili Rajaoja
edunvalvontatehtävät, edunvalvojana toimiminen
040 488 6136
Palvelusihteeri / edunvalvonta Leena Palomäki
edunvalvonnan toimistotehtävät, maksatus ja laskutus, perusturvalautakunnan sihteerin tehtävät
040 488 6135
Nuorten työpaja
Pajaohjaaja Hannu Pruuki / Nuorten työpaja040 488 6234
Pajaohjaaja Jorma Paavisto / Nuorten työpaja040 488 6222
Pajaohjaaja/Työllisyyskoordinaattori, Työvire Kari Ylinen / Nuorten työpaja040 488 3965
Vastaava pajaohjaaja Jaakko Kyläkoski / Nuorten työpaja040 488 3964
Päiväkeskus Kumu
Ohjaaja Päivi Kuusela  / Päiväkeskus Kumu (Päiväkeskustoiminnan ja asumisen ohjaus)040 488 6237
Ohjaaja Kirsi Åman-Muotio  / Päiväkeskus Kumu (Päiväkeskustoiminnan ja asumisen ohjaus, lääkehuolto)040 488 6236
Nuorten Kumu
Ohjaaja Marjaelina Janhunen / Nuorten Kumu040 488 3968
Kotipalvelu
Vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa
kotihoidon johtaminen, palvelun ohjaus
040 488 6229
Sosiaaliohjaaja Tarja Mäntyniemi
vanhusasiakkaiden ohjaus ja neuvonta, kotihoidon tukipalvelujen koordinointi
040 488 6295
Fysioterapeutti Nina Matomäki
kotihoidon asiakkaiden kuntoutuksen ohjaus, neuvonta ja apuvälinekartoitukset
040 5781830
Palvelusihteeri Anne Mäenpää
avopalvelut, koti- ja tukipalveluiden toimistotehtävät, laskutus
040 488 3914
Kotihoidon toiminnanohjaaja (sekä kotihoidon päivystysnumero klo 7-22)
hoitajien työtehtävien järjestely, puhelinneuvonta, yhteydenotot kotisairaanhoitoon toiminnanohjaajan kautta
040 488 6240
Ateriapalvelu
tilaukset sosiaaliohjaajalle (ateriapalvelu)040 488 6295
muutokset tilauksiin palvelusihteerille; arkisin klo 8 - 14 (ateriapalvelu)040 488 3920
Ikäihmisten päivätoiminta040 488 3910
Kehitysvammahuolto
Erityispalvelupäällikkö Tiina Ketonen
kehitysvammahuollon palveluiden johtaminen
040 488 6228
Asumisohjaaja / Kehitysvammahuolto040 488 6217
Asumisyksikkö Kirsikkakoti / Kehitysvammahuolto040 488 6218
Toimintakeskus Hovipaja
Työtoiminta / Toimintakeskus Hovipaja040 488 6219
Päivätoiminta / Toimintakeskus Hovipaja040 488 3970
Vanhuspalvelut
Palvelukeskus Henrikinhovi
Vanhuspalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo (toimisto kaupungintalolla)
vanhuksille suunnattujen palvelujen johtaminen (Henrikinhovi)
040 488 6296
Geronomi Johanna Mäntylä
vanhusasiakkaiden ohjaus ja neuvonta, intervallijaksojen varaukset (Henrikinhovi)
040 488 3913
palvelusihteeri Satu Lankinen
vanhuspalvelut, vanhuspalveluiden toimistotehtävät, laskutus (Henrikinhovi)
040 488 6299
tiimivastaava tiimi Vihtori (arkisin)
Henrikinhovin hoito- ja asiakastyöstä vastaaminen
040 488 6297
tiimivastaava tiimi Hilma (arkisin)
Henrikinhovin hoito- ja asiakastyöstä vastaaminen
040 488 3919
Geronomi (arkisin) / Vanhuspalvelut040 488 3913
Sairaanhoitaja tiimi Vihtori (arkisin puhelintunti klo 10-12) / Vanhuspalvelut040 488 3900
Sairaanhoitaja tiimi Vihtori (arkisin puhelintunti klo 10-12) / Vanhuspalvelut040 488 3904
Tiimi Vihtori E hoitajat (24 h) / Vanhuspalvelut040 488 3901
Tiimi Vihtori D hoitajat (24 h) / Vanhuspalvelut040 488 3903
Sairaanhoitaja tiimi Hilma (arkisin) / Vanhuspalvelut040 488 3907
Tiimi Hilma A hoitajat (7-21) / Vanhuspalvelut040 488 3906
Tiimi Hilma C hoitajat (7-21) / Vanhuspalvelut040 488 3905
Tiimi Hilma B hoitajat (7-21) / Vanhuspalvelut040 488 3902
Kuntohoitaja (arkisin) / Vanhuspalvelut040 488 3908
Fysioterapeutti (arkisin) / Vanhuspalvelut040 488 3909
Ikäihmisten päivätoiminta / Vanhuspalvelut040 488 3910
Keittiö / Vanhuspalvelut040 488 6282
Tekninen osasto 
Tekninen johtaja Markus Virtanen
teknisen osaston osastopäällikkö, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan asioiden valmistelu
040 488 6190
Toimistosihteeri Armi Valli
teknisen toimiston hallinto, teknisen lautakunnan sihteeri
040 488 6196
Katujen, teiden ja puistojen kunnossapito
Katu- ja puistomestari Ilkka Välke

katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden hoito
040 488 6195
Kaupungin omistamien kiinteistöjen hoito
Rakennusinsinööri Jari Ruponen
kaupungin rakennusten kunnossapito
040 488 6191
Kaavoitus ja mittaus
Maankäyttöinsinööri 
kaavoitus, maankäyttöön liittyvät tehtävät, tonttimarkkinointi, tontin lohkomiset, kartasto ja suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamispäätösten valmistelu
040 488 6210
Kartoittaja Simo Peltonen
erilaiset mittaustyöt ja kartasto
040 488 6213
Kiinteistörekisterinhoitaja Anne Peltonen
kartta- ja osoitepalvelu, maanomistukseen ja kiinteistörekisteriin liittyvät tehtävät
040 488 6214
Paikkatietokäsittelijä Merja Moberg
kartta- ja osoitepalvelu, kiinteistörekisteriin ja kaavoitukseen liittyvät tehtävät
040 488 6215
Rakennusvalvonta
Rakennustarkastaja Lauri Heiskanen
rakennus- ja toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset, maisematyöluvat,  rakentamiseen liittyvä valvonta ja neuvonta
040 488 6200
Toimistosihteeri Erja Saarinen
Ympäristö- ja rakennusvalvonta: asiakaspalvelu ja laskutus, ympäristölautakunnan sihteerin tehtävät
040 488 6202
Ympäristönsuojelu
Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski
Kokemäellä ti, ke, to, maa-aineksenottolupien valmistelu ja valvonta, ympäristölupien valmistelu ja valvonta, jätehuollon valvonta, tilapäismeluilmoitukset,  ojitusasiat ym.
044 747 5885
Kierrätyskeskus
tavaran kierrätyksen  ja uudelleen käytön edistämien
040 488 3949
Terveysvalvonta
Terveystarkastaja Aila Pruuki (Säkylän kunta, Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto)
toimipiste Kokemäellä, sähköposti aila.pruuki(at)sakyla.fi
044 732 8130
Ruoka- ja siivouspalvelut
Ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Eeva Sarre
ruokapalvelun hallinto, suunnittelu ja kehittäminen
040 488 6280
Ateriapalvelu040 488 6171
Ruokapalveluesimiehet
Kaija Lahtinen/Palvelukeskus Henrikinhovi040 488 6282
Päivi Leino/Keskuskeittiö Köökki040 488 6286
Palveluvastaavat
Terveysaseman keittiö040 488 6281
Eija-Riitta Lehtonen / Tulkkilan koulu040 488 6288
Maarit Härkisuo / Tuomaalan koulu040 488 6289
Helena Vihervaara / Lähteenmäen koulu040 488 6284
Tiina Rosvall / Peipohjan päiväkoti040 488 6260
Marketta Lammi / Tulkkilan päiväkoti040 488 6263
Kokemäen Vesihuolto Oy

Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kokemaki.fi
Asiakaspalvelun sähköposti: vesihuolto(at)kokemaki.fi

040 488 6203
Toimitusjohtaja Markus Virtanen040 488 6190
Vesihuoltoteknikko Teemu Peltonen040 488 6205
Taloussihteeri Elina Rosvall040 488 6204
Toimistosihteeri Hanna Mäkinen040 488 6203
Vesilaitosasentaja Juha Suominen040 488 6209
Puhdistamonhoitaja Teuvo Sippola040 488 6199
Puhdistamon korjausmies Jari Lahtinen040 488 6198
Vesihuollon päivystys (vikahälytykset)040 488 6211
Etelä-Satakunnan ympäristötoimisto 
Terveysvalvonta/Terveystarkastaja Aila Pruuki044 732 8130
Eläinlääkäripäivystys0600 303 039
Eläinlääkäripalvelut040 488 6207
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@ksthky.fi
 
Vaihde (KSTHKY)02 677 3111
Päivystys (KSTHKY)02 677 3705
Kokemäen terveysasema
Tulkkilantie 4
32800 Kokemäki
Ajanvaraukset lääkärinvastaanotolle (Kokemäen terveysasema)02 677 3705
Kauvatsan terveysasema
Yttiläntie 220
32920 Kauvatsa
02 556 1128
040 528 6637
Päivystys (Kauvatsan terveysasema)
Harjavallan terveysaseman päivystys
ma-pe klo 8.00-21.00
02 667 3705
Satakunnan keskussairaalan päivystys
ma-pe klo 21.00-8.00 sekä pe klo 21.00-ma klo 8.00
02 627 6868