Varhaiskasvatus Kokemäellä

“Tärkeää on leikin taika, siihen varataan aika. Leikkien opin elämään, kaikenlaista tekemään.”

Kokemäen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf) (Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 17.5.2022 § 49)

Varhaiskasvatuksen eAsiointi (mm. varhaiskasvatushakemus)

Varhaiskasvatuksen tulostettavat lomakkeet

Varhaiskasvatuspäällikön tehtävänä on mm.

  • varhaiskasvatuksen asiakkaiden palveluneuvonta
  • lasten kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki
  • alle kouluikäisten lasten palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa:
    • perhepäivähoito
    • erityisvarhaiskasvatus
    • esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri hoitaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset ja laskutuksen.

Varhaiskasvatusmaksut 1.4.2024 (pdf)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehdään indeksitarkastukset Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksen (1062/2023) mukaisesti 1.8.2024 alkaen.

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2024 

 

Yhteystiedot:

NimiNimike
Kannisto TarjaVarhaiskasvatuspäällikkö, päiväkodin johtaja +358 40 488 6227 tarja.kannisto@kokemaki.fi
Vallimäki VirpiToimistosihteeri +358 40 488 6230 virpi.vallimaki@kokemaki.fi

Vaihtoehtoja kunnalliselle varhaiskasvatukselle

Lasten kotihoidon tuki

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat hoitaa lastaan kotona vaihtoehtona kunnalliselle päivähoitopaikalle. Kotona hoitamista tukemaan tarkoitettua kotihoidontukea voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä.

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Lisää tietoa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta löytyy Kelan sivuilta.

Muistutus

Varhaiskasvatuspalveluiden laatuun tai siihen liittyvään kohteluunsa tyytymättömällä asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuspäällikölle (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 54). Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa selvittää asiaa varhaiskasvatuspalvelua antaneessa toimintayksikössä, jossa voidaan selvittää asiassa mahdollisesti tapahtuneita puutteita ja virheitä .

Muistutus voi olla vapaamuotoinen tai laadittu lomaketta käyttäen.
Varhaiskasvatuslain § 54 mukainen muistutus (pdf)

Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa (yleensä 1-4 viikkoa) sen tekemisestä. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen tekeminen ei poista oikeuttasi kannella asiastasi varhaiskasvatusta valvoville viranomaisille. Voit tehdä hallintokantelun esimerkiksi aluehallintovirastolle tai eduskunnan oikeusasiamiehelle silloin, kun koet viranomaisen menetelleen toimiessaan virheellisesti.