Sidonnaisuusilmoitukset

Määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee kuntalain 84 §:n perusteella antaa 1.6.2017 alkaen tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan. Ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tullut valituksi tehtävään. Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ajantasaiset tiedot julkaistaan tällä sivulla.

Sidonnaisuusilmoitukset

Päivitä sidonnaisuusilmoituksesi tästä linkistä